Rodošto – Pamätný dom Františka II. Rákózciho

V areáli Katovej bašty na nádvorí Hrnčiarskej ulice je od roku 1991 Východoslovenským múzeom sprístupnený Pamätný dom Františka II. Rákocziho, tzv. Rodošto. Ide o repliku exilového domu z tureckého mestečka Rodošto, kde vodca posledného uhorského stavovského povstania František II. Rákoczi prežil svoj exilový život ako exulant v rokoch 1720-1735. Hoci o postavení repliky domu sa rozhodlo už v roku 1908, stavba bola realizovaná až v rokoch 1940-1943. Pamätný dom bol postavený na staršom dome z prelomu 18. a 19. storočia. Mimochodom návštevníci si v Pamätnom dome môžu prezrieť aj sériu dobových fotografií z výstavby repliky orientálneho domu. Expozícia evokuje prostredie, v ktorom žil Rákoczi a jeho druhovia svoj exilový život ako zabudnutí exulanti v tureckom mestečku Rodošto, rozložené pod pohorím Tekir Dag na brehu Marmarského mora západne od Carihradu. Expozícia návštevníkom približuje osobu kniežaťa Františka II. Rákocziho /1676-1735/, jeho život vo vyhnanstve a slávnostný pohreb v Košiciach. Dominantou celého Pamätného domu je veľká jedálenská miestnosť, ktorej viaceré súčasti údajne vyhotovil a dekoroval vlastnoručne sám Rákoczi. Expozíciu ďalej dopĺňajú dobové zbrane, rytiny, výtvarné diela – rodinné portréty Rákocziovcov a akvarely z Turecka, ukážky povstaleckého mincovníctva a medailérstva, turecký dobový nábytok, predmety z osobného vlastníctva Rákocziho, ako aj predmety súvisiace s jeho smrťou a slávnostným pohrebom v Košiciach. Od roku 2013 je expozícia obohatená o nové a interaktívne prvky.

http://www.vsmuzeum.sk/expozicie,cenniky/rodosto-pamatny-dom-frantiska-ii-rakocziho

Updated: 6. apríla 2019 — 21:42

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.