Rezidenčný komplex Mlynská Bašta

Práce na objekte Mlynskej bašty pozastavené na základe odporúčania KPÚ Košice, zistená vysoká vlhkosť murív objektu

https://static.kosice.sk/article/A4C2N36Cq500vu5LK2L9/rezidencia_mlynska_basta_tovarenska_ul_r.pdf

Staršie fotografie:

———————————————————————————–

V moderných bytových domoch sa bude nachádzať celkovo 134 bytov, kde nájdu praktický domov nielen mladí mestskí ľudia užívajúci si život v srdci Košíc. Projekt poskytne dostatok priestoru aj rodinám. Skladba bytov je koncipovaná tak, aby odzrkadľovala štruktúru súčasných obyvateľov Košíc. A či už si vyberiete 1-, 2-, 3- alebo 4-izbový byt, spoločne s ostatnými budete môcť vychutnať vlastné nádvorie s čarovnou historickou stavbou Mlynskej bašty, ktorej vdýchneme nový a súčasný život.

Spojenie moderného bývania priamo na území chránenej mestskej pamiatkovej rezervácie, prepojenie budúcnosti a úcty k histórii.
V moderných bytových domoch sa bude nachádzať celkovo 134 1 až 4-izbových bytov, vlastné nádvorie s čarovnou historickou stavbou Mlynskej bašty. Projekt bude vyhotovený v energetickom štandarde A1. 

http://www.mlynskabasta.sk/

————————————————————————————-

Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením 

Projekt navrhovanej zmeny stavby rieši úpravy pôvodného projektu v zmysle nového architektonického stvárnenia, dopravného riešenia, požiadavky na vizuálne lepšie vnímanie národných kultúrnych pamiatok a zmenu v štruktúre bytových jednotiek. Projekt navrhuje zníženie počtu bytových jednotiek na 134 (z toho 1-izbové 18 ks, 2-izbové 64 ks, 3-izbové 47 ks, 4-izbové 5 ks ) a zníženie plochy nájomných jednotiek a obchodných priestorov, a s tým súvisiaci prepočet parkovacích miest, ktorý sa zníži na 182. Prínosom je vizuálne prepojenie mestského opevnenia s verejnou komunikáciou pozdĺž blokov A a B, otvorenie a vyľahčenie parteru, premenlivé výškové členenie hmôt objektov AB reagujúce na okolitú zástavbu s akcentom na nároží a zvýšenie celkovej plochy zelene. Vytvorenie partera v objekte D, ktorý uzatvára vnútro areálový priestor a tým vytvára ucelené mestské námestie. Prezentovanie objektov národných kultúrnych pamiatok vo vnútri riešeného územia otvorením partera pod objektom AB a D. Úprava nevyhnutnej statickej dopravy na západnú stranu areálu, čím vzniká vo vnútrobloku väčšia oddychová pešia zóna s plochami zelene. 2 Zníženie úrovne vnútrobloku v priestore medzi 1.PP bloku AB a objektom Mlynskej Bašty a prezentácia historicky hodnotnej architektúry. Upustilo od realizácie objektu E, na mieste ktorého sa navrhuje parkovací dom. Rovnako sa upustilo od časti objektu D, ktorá vypĺňala priestor medzi objektom Mlynskej bašty a objektom D. V tejto časti sa navrhlo detské ihrisko. Tretie nové napojenie je navrhnuté na ul. Štefánikovú. Tu je umožnený vjazd a výjazd obmedzeného počtu vozidiel pod objekt B. Dopravný prístup do parkoviska pod blokom B je riešený cez rampu so sklonom 6% pod blokom A, na ktorej sú zároveň riešené parkovacie miesta. PS 03 Dieselagregát sa nerealizuje.

www.kosice.sk/article.php?id=18780

————————————————————————————————–

Dlhé roky chátral historický areál nazvaný Mlynská bašta na rohu Továrenskej a Štefánikovej ulice. Čoskoro sa však jeho podoba úplne zmení.

Areál ležiaci na veľmi lukratívnom mieste v historickom centre Košíc sa dostal do majetku developerskej spoločnosti CRESCO GROUP z Bratislavy. V Mlynskej bašte bude spolu 134 jedno až štvorizbových bytov. Chýbať nemá ani zeleň, podzemné parkovisko a občianska vybavenosť. Presné zloženie budúcich obchodov, alebo rozdelenie bytov zatiaľ nie sú známe, projekt stále doťahujeme. Developer má začať stavať na jeseň. Dobu výstavby komplexu naplánoval na 24 mesiacov. Predaj bytov by chce spustiť ešte do konca prevej polovice tohto roka.

http://www.kosicednes.sk/mlynska-basta-novom/

———————————————————————————————

Rádio Košice – Téme dňa 20.11. – Mlynská Bašta

Zdroj: www.radiokosice.sk

Cieľom navrhovanej činnosti je transformácia Mlynskej Bašty na moderný rezidenčný komplex , ktorý pozostáva zo 4 apartmánových domov pre 149 bytov, plochy pre administratívu a obchod o výmere 1 420 m2 a celkove 201 parkovacích miest, z toho 150 podzemných a 51 nadzemných parkovísk. Výstavba sa bude realizovať v MČ Košice – Staré mesto, okres Košice I, v katastrálnom území mesta Košice- Stredné mesto. Jedná sa o novú činnosť na Továrenskej a Štefánikovej ulici v Košiciach.

——————————————————————————

Navrhovaný areál sa skladá z nových objektov – Bloky A+B, D a E, ktoré sú navrhnuté ako bytové domy. Parter v bloku A+B bude slúžiť pre komerčné prevádzky, parter v bloku D je otvorený a slúži ako parkovisko, parter v bloku E je navrhnutý ako byty pre imobilných. Podlažnosť objektov je nasledovná – blok A+B 3 až 6 nadzemných podlaží, blok D – 7 nadzemných podlaží, blok E – 4 nadzemné podlažia. V rámci objektu A+B sú navrhnuté dve podzemné podlažia, ktoré slúžia ako garáže s kapacitou 150 miest. V týchto priestoroch sú umiestnené aj technické priestory – slaboprúdová a silnoprúdová rozvodňa, výmenníková stanica tepla, nádrž SHZ a čerpacia stanica. Súčasťou areálu je aj rekonštrukcia jestvujúcich, pamiatkovo chránených objektov – objekt F – Laboratórium a objekt G – Mlynská Bašta. Objekt F má 2 nadzemné podlažia a pod časťou objektu je suterén.

Viac o projekte tu: http://eia.enviroportal.sk

 

Súvisiace odkazy:

Bastion office center – Továrenská

Updated: 2. decembra 2019 — 21:07

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.