Rezidencia Lago

Spoločnosť LaGO development s.r.o., so sídlom na Hlavnej 119, Košice podala na Mestskú časť Košice – Nad jazerom oznámenie o začatí stavebných prác na stavbe „Bytový dom s polyfunkciou – LAGO“ v zmysle vydaného stavebného povolenia č. OU-KE-OSZP3-2018/038695 zo dňa 24.9.2018. Stavebné práce budú prebiehať na Galaktickej ulici na parcelách číslo: 1592/18 a 1592/20 katastrálneho územia Jazero.

www.jazerokosice.sk/cms/?p=16871

Projekt „Rezidencia LAGO“ – atraktívna a moderná alternatíva bývania. Tichá okrajová štvrť v mestskej časti sídliska Nad jazerom na Galaktickej ulici núka pocit pokoja a relaxu v kombinácii s vymoženosťami mestského sídliska. Za architektonickým návrhom stojí Ing. arch. Andrej Rodziňák, inak autor viacerých úspešných projektov, ako napríklad Šafranová záhrada, Herberia či SkyOne. Viac na www.ar.chitect.sk. Investor, spoločnosť LaGO development s.r.o., plánuje rozdelenie jeho realizácie do dvoch etáp: LAGO I.  a po jeho ukončení LAGO II.


LAGO I.:
Sedempodlažný objekt pozostáva spolu z 50 bytových jednotiek a polyfunkcie na 2NP. V objekte sa na prízemí nachádza garáž so 46 parkovacími miestami. Potreby statickej dopravy sú doplnené aj 26 exteriérovými parkovacími miestami.

Byty zaujmú nadštandardnou výmerou:
1,5 izbové (5 ks) – 36,5 m2
2 izbové (27 ks) – 43,20 m2 – 60,80 m2
3 izbové (15 ks) – 89,90 m2 – 91,30 m2
4 izbové (3 ks) – 118 m2 – 128 m2

Ku každému bytu bude na príslušnom poschodí bytového domu prislúchať praktický skladovací priestor s nadpriemernou výmerou.

Začiatok predaja – September 2017
Začiatok výstavby – 2018 
Kolaudácia – November 2019

POLYFUNKCIA:
LAGO ponúka priestor pre denné centrum pre deti, ambulancie lekárov alebo kancelársky priestor.
Na druhom nadzemnom podlaží každého bytového domu bude priestor pre polyfunkciu, s celkovou výmerou 184 m2 a loggiou s výmerou 37 m2.  Tento priestor bude mať svoj samostatný vchod so schodiskom a výťahom.

PARKOVANIE:
Projekt „Rezidencia LAGO“ ponúkne na vlastnom pozemku celkovo 141 parkovacích miest.
I. etape sa bude realizovať výstavba bytového domu LAGO I. so 72 parkovacími miestami, z toho 46 parkovacích miest bude krytých.
II. etape bude 69 parkovacích miest, z toho 46 parkovacích miest bude krytých.
Kryté parkovacie miesta budú umiestnené v uzavretom a zabezpečenom priestore na prvom nadzemnom podlaží pod bytovými domami.
Každý vlastník bytu má nárok minimálne na 1 parkovacie miesto, pri kúpe 3- alebo 4-izbového bytu na 2 parkovacie miesta.

Okrem súkromných parkovacích miest na pozemku vo vlastníctve spoločnosti LaGO development s.r.o. budú na zrekonštruovanej príjazdovej ceste investorom vytvorené verejné parkovacie miesta, ktoré budú slúžiť predovšetkým obyvateľom pôvodných bytových domov v susedstve.

www.rezidencialago.sk

Súvisiace odkazy:
Búranie bývalej škôlky – Nad jazerom

Updated: 15. decembra 2019 — 15:26

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.