Rezidencia Albelli – Alvinczyho – Bellova ul. Košice

Bol zahájený predpredaj prvej etapy projektu – jednotiek v sekciách B a C. 

Rezidencia Albelli vzniká na severnom okraji širšieho centra Košíc, medzi ulicami Alvinczyho a Bellova, na brownfielde po pôvodných Odevných závodoch kapitána Nálepku. 

Koncept nového bytového projektu Rezidencia Albelli ponúka komplexné a štýlové mestské bývanie. Vďaka architektonickému riešeniu rôzne vysokých bytových sekcií a ustupujúcich podlaží so strešnými terasami ponúkajú jednotlivé byty zaujímavé výhľady na všetky strany. 

Každý byt má svoje vlastné vonkajšie príslušenstvo, čiže balkón, terasu, lodžiu alebo predzáhradku. V základnej cene každého bytu je tiež zahrnutá cena vlastnej praktickej pivnice. 

Obchody a služby priamo v dome

Parter domu smerom do ulice Alvinczyho tvorí niekoľko komerčných priestorov, v ktorých by mali vzniknúť obchody a služby doplňujúce občiansku vybavenosť lokality. Vo vnútrobloku budov sa potom okrem privátnych predzáhradok nachádza tiež komorné pátio so zeleňou.

albelli.sk

Moderní rezidenční komplex se nachází na pozemku ohraničeném ulicemi Alvinczyho a Bellova na okraji historického centra Košic.
Bytové domy s originální architekturou plynule navazují na stávající zástavbu a zároveň celou lokalitu urbanisticky dotvářejí. Lokalita těsně navazuje na historické centrum Košic, Hlavná ulica je pěšky dostupná do 15 minut. Ještě blíže se nacházejí zelené plochy jako stvořené pro odpočinek po náročném pracovním dni nebo pro aktivní trávení volného času – Městský park nebo okolí řeky Hornád. Rozmanitá skladba bytů od malometrážních garsonek až po velkorysá 4+kk jistě uspokojí potřeby jak singles a mladých párů, tak i větších rodin s dětmi či seniorů.

Stav: v přípravě
Počet bytů: 339

www.ctrgroup.cz/rezidencia-albelli

——————————————————————————-

Pre urbanistickú štúdiu bola vybraná zástavba s dominanciou bytovej funkcie, ktorá definuje na severnom okraji možnosť postaviť výškový akcent 12 podlažný dom s bytmi orientovanými na východnú a západnú. Priamo na 12 podlažný dom nadväzujú v návrhu 3 sekcie bytového domu s orientáciou východ – západ v skladbe 1kk a 3kk bytov. Bytový dom je možne realizovať ako 7 podlažný s ustúpeným 8. podlažím, štúdia odporúča ustúpenie aj 7. podlažia – ustúpenie je vnímané ako 6 podlažná zástavba s penthausami na streche so strešnými terasami.


Vnútrobloková zástavba U charakteru je v urbanistickej štúdii navrhovaná zo sekciových domov v počte 10 s dvojicou typov – dom v rade a rohový, respektíve koncový dom. Južný dom je možné riešiť aj ako pavlačový.
Výškové riešenie rešpektuje spoločnú zásadu ustúpených prípadne redukovaných posledných dvoch podlaží. Tieto sekcie sú ustúpené proti uličnej čiare a vytvárajú akési nádvorie, toto im dáva potenciál aj prípadného riešenia ako objektu prechodného ubytovania – hotel, internátne ubytovanie,….
Vo všetkých schodiskových domoch sú navrhované na schodisku 2 byty 3kk a 1 1kk. Posledné dve podlažia sú navrhované ako mezonety s dennou časťou na streche 6.NP so strešnými terasami a nočnou časťou na poschodí opäť s terasami.
Rohové a koncové sekcie umožňujú realizovať aj byty 2kk. Pivnice je možné realizovať v 1.PP alternatívne ako komory priamo na poschodí pri bytoch – ako ich súčasť alebo na chodbách. Byty 1kk majú navrhované balkóny a tzv. francúzske okná, byty 2kk, 3kk loggie hĺbky 1500 mm a byty 4kk väčšie majú terasy.
Potenciál je rámcovo definovaný plochou obchodov a služieb – 1300 m2 čistej úžitkovej plochy, úžitkovou plochou bytov 18 200 m2, počtom bytov 350. Vzájomné pomery počtov bytov v skladbách 1kk, 2kk a 3kk a viac sú limitované maximálnym počtom parkovacích miest s dodržaním STN 73 6110.
Zástavbu uličnej čiary Alvinczyho ulice je možné riešiť ako prízemné, dvojpodlažné či troj-podlažné mestské domy, ako objekty s funkciou občianskej vybavenosti na 1. a 2.NP, prípadne 1.NP a mezonetovým bytom na 2. a 3.NP. Každý objekt má v štúdii navrhnutú vstupnú predzáhradku, čo umožní peší chodník doplniť o podiel zelených plôch.
Tieto domy alternatívne umožňujú byť riešené s občianskou vybavenosťou na prízemí resp. poschodí – kancelárie, ambulancie, ateliéry a s bývaním na poschodí. Je možné predpokladať aj vytvorenie mikrojaslí /škôlky/ v jednom z objektov.
Parkovacie státia sú rozdelené na tri skupiny:
a/ základný počet parkovacích miest pre obyvateľov je navrhovaný v podzemnom parkingu, vzhľadom na potenciálnu možnú kapacitu bytov riešenom ako trojpodlažnom – potenciál parkingu pri rešpektovaní požiadaviek na odkladacie priestory – pivnice je 500 miest.
Pre možnú skladbu bytov je použitý počet a skladba bytov: 1kk – 79, 2kk – 70, 3kk – 166, 4kk – 6, 5kk – 18, SPOLU 339 bytov.
Viacpodlažné domy 1 izbové byty /1kk/ 1 stojisko/byt počet bytov: 79
Viacpodlažné domy 2 izbové byty /2kk/ 1,5 stojisko/byt počet bytov: 70
Viacpodlažné domy 3 a viac izbové byty /3kk, 4kk/ 2 stojiská/byt počet bytov: 190
Pre dopravno-technické posúdenie križovatiek bol použitý počet automobilov 650
Parkovanie na 1.PP pred priestorom garáže na západnej strane – kapacita 56 miest vyhradené pre klientov obchodov a služieb a pre návštevníkov bytov požiadavka 56+18=74. Na Bellovej ulici je vytvorený potenciál 20 miest pre krátkodobé státie – 56+20=76. Na teréne a aj v parkingu sú vyhradené parkovacie miesta pre hendikepovaných.
Dopravné napojenie je realizované z Alvinczyho ulice. Ako podružné je navrhované napojenie z Bellovej ulice.

www.kosice.sk/docuStore_getById.asp?id=43413

Súvisiace články:

V areáli bývalých odevných závodov možno vyrastie multifunkčné centrum.

Pozornému oku najmä obyvateľov Alvinczyho a Bellovej ulice určite neušiel fakt, že aj v areáli bývalých Odevných závodov kapitána Nálepku sa niečo deje. Vo veľkom sa tam začalo búrať. „Stavebný úrad mesta Košice, pracovisko Košice – Staré mesto, vydalo rozhodnutie na povolenie odstránenia stavieb ‚Objekty v bývalom areáli firmy Kodex plus, Bellova 6, Košice‘,“ hovorí Iveta Kramárová, vedúca stavebného úradu. „Bolo vydané 10. augusta 2010 pre stavebníka NEOMAD, s.r.o., Bencúrova 10, Košice. Všetky budovy budú odstránené. Predpokladaný spôsob využitia uvoľneného pozemku – výstavba multifunkčného centra.“

Oslovili sme teda stavebníka, firmu Neomad. „Ide o celý areál bývalých odevných závodov,“ povedal nám Dušan Mach, konateľ spoločnosti, NEOMAD s.r.o. „S odstraňovaním existujúcich stavebných objektov v predmetnom areáli sa začalo v mesiaci august 2010, a to na základe právoplatného rozhodnutia, ktoré bolo vydané miestne a vecne príslušným stavebným úradom. V súlade s vydaným povolením budú odstránené všetky stavebné objekty.“ Či to teda bude multifunkčné centrum, alebo niečo celkom iné, zatiaľ vlastník nevie. „Vzhľadom na skutočnosť, že ešte nie je rozhodnuté o definitívnom využití uvoľneného pozemku a práce na projektovej dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia sa ani nezačali, nie je možné v súčasnom období konkretizovať charakter a parametre plánovanej stavby.“

http://korzar.sme.sk/

Updated: 7. októbra 2019 — 19:25

5 komentárov

Add a Comment
  1. konecne sa realizuje tento projekt. v Kosiciach je akutny nedostatok bytov.

  2. skadiaľ majú na tých vizualizácia cele 3D Košice ?
    Dajú sa nájsť niekde cele 3D Košice ?

  3. Predpokladám, že to bude foto z dronu, do ktorej je vsadená vizualizácia bytovky.

    1. aha vlastne to je tiež možne

  4. Tá vysoká časť je strasna opacha. Štyridsať metrov vysoká budova 33 metrov od pozemkov s rodinnými domami. Nechapem, ako takú výškovú disproporciu mohli dovoliť. Inak tam nie som proti výstavbe bytov, ale takú výšku?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.