Revitalizácia košického parku „Drevný trh“

Názov Drevný trh sa prvýkrát objavilo na mape z roku 1868. Furmani tu zvážali drevo na predaj z celého okolia Košíc. V roku 1889 na jeho južnej strane postavili budovu parných a vaňových kúpeľov s vlastným vodným zdrojom, ktorá však bola v polovici 70-tych rokov 20. storočia zbúraná. Dnes je na jej pozemku park.
Košické Rotary kluby v spolupráci s mestom Košice obnovia park „Drevný trh“ (oproti krytej plavárni).

Etapa 1:
Rotary kluby opravia chodníky a založia trávnik – plánované náklady: 4790 eur
Mesto Košice opraví oplotenie a verejné osvetlenie

Etapa 2
Rotary kluby plánujú opraviť fontánu

www.rotarykosice.sk/clanok/drazba-knih

——————————————————————————————————-

19.septembra 2014 sa konalo ústne pojednávanie s miestnou obhliadkou – Žiadosti o vydanie súhlasu na výrub 30 ks drevín  rastúcich v lokalite Drevný trh v MČ Košice – Staré mesto na pozemku parc. č. 2445 v k. ú. Stredné Mesto (30 ks je približne polovica zelene parčíka).
V prvej etape ide o výrub 16 ks drevín druhu:
14 ks Robinia pseudoacacia,
1 ks Koelreuteria paniculata a
1 ks Sophora japonica.
Druhá etapa 14 ks drevín druhu:
6 ks Robinia pseudoacacia,
1 ks Ailanthus altissima a
1 ks Juglans regia a
6 ks Prunus cerasifera „Nigra“.

Dôvodom výrubu je zdravotný stav drevín. Jedná sa o výrub stromov podľa žiadateľa nevhodných, chorých a poškodených drevín.

Konanie dospelo k záveru, že oddelenie životného prostredia magistrátu povolí odstránenie 15 stromov. Náhradná výsadba, ktorú mesto nariadi v povolení, bude pozostávať zo štyroch líp na mieste výrubu. Ďalšie stromy by mali pribudnúť v aleji na Moyzesovej alebo v Mestskom parku.

—————————————————————————————————

Dve bezpečnostné kamery už boli v parku namontované, no i tak bol na tomto mieste pred niekoľkými dňami (koniec roka 2013) prepadnutý, zbitý a okradnutý cca 60 ročný pán.

Asociáli, chýbajúce a poškodené historické oplotenie, lavičky a fontána, zanedbaná zeleň a chodníky, škaredé staré koše a lampy, reklamy na plote, torzo osvetlenia – to sú len niektoré z problémov parku Drevný trh oproti Mestskej krytej plavárni.

Park patrí mestu, ale do rekonštrukcií z eurofondov v rámci projektu mesta kultúry, na rozdiel od ostatných, zahrnutý nebol, a tak ho chce zrevitalizovať aspoň mestská časť Staré Mesto, v ktorej sa nachádza.

Dnes park okupujú neprispôsobivé osoby, ktoré ho znečisťujú aj „vykonávaním potreby“, ale deje sa to najmä, keď tam nie sú policajti. Zákazku na prenájom optických vlákien získal Antik, kamery za 15-tisíc eur dodá Galarmtech.

Na revitalizáciu Drevného trhu schválili miestni poslanci tento rok 50-tisíc eur, ale väčšinu peňazí presunú na ďalší rok, lebo mestská časť stále čaká na súhlas a prenájom parku od mesta, a tak ešte nemohla dať spracovať projekt, ktorý vyčísli aj náklady na komplexnú revitalizáciu.

Niečo z histórie

Terajší Drevný trh má svoje meno, ktoré naväzuje na historické využitie daného miesta. Pravdou je však aj to, že názov sa donedávna často menil. V druhej polovici 19. storočia sa súčasný Drevný trh už nazýval aj Petőfi tér (námestie), Potom Námestie Janka Kráľa, neskôr Námestie Júliusa Fučíka.

Opodstatnenie názvu Drevný trh vyplýva z toho, že v minulosti tu furmani zvážali z celého okolia Košíc drevo na predaj. Obchod tohto druhu tu najviac prosperoval v 60-tych a 90-tych rokoch 19. storočia. Názov Drevný trh (po maďarsky) sa prvýkrát objavuje na mape z roku 1868. Podľa nej môžeme vyčítať, že v tom čase už cez Kanálovú (teraz Puškinovu) žiaden kanál neviedol. Stáli tam však ešte zachované časti Barkócziho záhrady.

V roku 1889 na južnej strane Drevného trhu postavili budovu parných a vaňových kúpeľov s vlastným vodným zdrojom. Ich projektantom a staviteľom bol košický podnikateľ Michal Répászky. Táto architektonicky zaujímavá budova bola však v polovici 70-tych rokov 20. storočia zbúraná. Dnes je na jej pozemku parčík. Skôr ako ho vystavali, uvažovalo sa nad rôznymi návrhmi. Medzi inými, aby tu stála galéria, evanjelický kostol, divadlo, prípadne múzeum.

Updated: 28. marca 2019 — 20:45

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.