Reštaurovanie interiéru južnej (Matejovej) veže Dómu sv. Alžbety

Aj keď reštaurátorské práce v interiéri Dómu sv. Alžbety sú už ukončené, reštaurátori Dóm neopustia ani budúci rok. Presunú sa do jeho doteraz skrytých častí. V rámci projektu CLT01003, financovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru (grantového systému Islandu, Lichtenštajnska a Nórska – tzv. Nórske fondy) ako aj štátneho rozpočtu SR, sa pustia do obnovy interiéru južnej (Matejovej) veže, ktorý nebol obnovovaný od ukončenia jeho výstavby v roku 1477. Projekt s rovnomenným názvom „Veža kráľa Mateja – Dóm svätej Alžbety“ má plánované ukončenie v apríli 2016, hodnota projektu je cez 500 tisíc € a jeho hlavným cieľom je sprístupniť tzv. tajnú miestnosť pôvodného relikviára i pozoruhodný labyrint schodísk veže. „Nastávajúcou rekonštrukciou plánujeme zvýšiť turistický potenciál Dómu. Okrem denne prístupného interiéru katedrály, podzemia s Rákócziho kryptou a tzv. Kráľovských schodov, pribudne vďaka projektu aj dosiaľ neznámy interiér Matejovej veže,“ uviedla projektová manažérka n. o. Perly Gotickej cesty Mária Bartková. Ako spresnila, projekt je financovaný z programu Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva. „Som veľmi rád, že sa našli prostriedky, aby sa reštaurovanie Dómu nemuselo zastaviť. A hoci reštaurátorov budúci rok nebude vidieť, o to väčším prekvapením bude pre Košičanov i návštevníkov mesta, keď potom budú môcť obdivovať Matejovu vežu zvnútra,“ dodal štatutár n.o. Perly Gotickej cesty ThLic. František Šándor.

Updated: 20. januára 2019 — 20:48

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.