Reliéfy pre Immaculatu

Bronzové reliéfy začali oxidovať

4.6.2015 osadený aj tretí bronzový reliéf.

Pri slávnostnom odhaľovaní tvrdili, že všetky reliéfy sú z bronzu… 

Počas Dňa mesta Košice (7.mája 2015) boli pri Súsoší Immaculata o 11.hod. slávnostne odhalené tri kópie reliéfov: hlad, vojna, mor.

Pri rekonštrukcii Immaculaty realizovanej MČ Košice – Staré Mesto v r. 1996-1998 zostali z finančných dôvodov nedokončené aj tri historické reliéfy s názvami „Hlad“, „Vojna“ a „Mor“ od Juraja Immerwohla. Mesto Košice, ktoré je terajším vlastníkom celého „Súsošia“ sa rozhodlo pokračovať v začatých rekonštrukčných prácach, preto sa obrátilo na Nadáciu VÚB o podporu projektu „Vyhotovenie kópie troch historických reliéfov na Súsoší Immaculata „. 

Správna rada Nadácie VÚB poskytla na tento účel mestu finančnú podporu vo výške 16.620 eur. Ide o mimoriadne cennú historickú pamiatku vyrobenú z tenkého tepaného plechu a následne pozláteného, ktoré sa radí medzi vrcholné diela kovotepectva na Slovensku. Reliéfy hodnoverne zobrazujú jednotlivé liečebné postupy spred 300 rokov, pričom reliéf „Mor“ je jedným z najstarších zobrazení nemocnice na území Slovenska. Z dôvodu ich ochrany pred vandalmi a poveternostnými vplyvmi je už od r. 1946 originál uložený vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach, v tzv.“ barokovej miestnosti“. Jeho hodnoverná kópia sa na pôvodné miesto vráti po vyhotovení všetkých reliéfov počas osláv Dňa mesta Košice 2015, kedy ju primátor mesta slávnostne odovzdá svojím Košičanom a návštevníkom Košíc.

Verejnú súťaž na zhotovenie kópie reliéfu robil referát Archív mesta Košice, ktorý v prvom rade oslovil akreditovaných reštaurátorov na území Slovenska. Z predložených ponúk vyšiel víťazne akad. sochár Stanislav Kožela zo Stupavy, ktorý v týchto dňoch odovzdal mestu prvý reliéf s názvom „Vojna“. Pri odovzdaní boli prítomní okrem Mgr. I. Havliceho z Východoslovenského múzea v Košiciach aj ďalší odborníci na čele s Prof. akademickým sochárom Jozefom Porubovičom, či samotný iniciátor myšlienky kunsthistorik Gabriel Kladek, ktorí poukázali na vysokú umeleckú hodnotu vyhotovenej kópie reliéfu. Autor diela oboznámil komisiu s postupom prác a protokolárne odovzdal zhotovené dielo. Jeho originál sa uložil na pôvodné miesto. Súčasne prevzal originál ďalšieho diela s názvom „Mor“.

http://www.kosice.sk/article.php?id=15098

————————————————————-

Národná kultúrna pamiatka postavená v rokoch 1720 – 1723 na mieste bývalého popraviska na počesť obetí morovej epidémie sa tak dostane do takmer pôvodnej podoby. Pôvodné reliéfy sú mimoriadne cenným dielom z dielne Juraja Immerwohla. Zhotovil ich z tepanej medi.

Reliéfy mimoriadnej historickej a estetickej hodnoty dalo mesto zo súsošia odstrániť v roku 1881 z dôvodu ochrany pred poveternostnými vplyvmi a vandalmi. Uložili ich v Archíve mesta Košice a neskôr ich preniesli do mestského múzea, súčasného Východoslovenského múzea, kde sa nachádzajú dodnes.

Bronzové kópie zhotovil akademický sochár Stanislav Kožela. Práce na nich neboli jednoduché.„Bol trošku problém so samotným zobratím formy z originálu. Jeho povrch musel byť zabezpečený proti poškodeniu,“ vysvetľoval sochár.

Osadzovanie na miesto, kde sa kedysi nachádzali pôvodné reliéfy, mal dnes pod dohľadom sám autor. „Pripevnené by mali byť dosť pevným spôsobom cez kotvy v rohoch,“ vysvetľoval S. Kožela.

Zhotovenie kópií reliéfov stálo viac ako 19-tisíc eur. Realizáciu prác podporila Nadácia VÚB grantom vo výške 16 620 eur. Zvyšnú sumu uhradí mesto.

http://www.kosicednes.sk/immaculata-ozila/

Updated: 1. apríla 2019 — 21:02

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.