Rekonštrukcia vozovky na Americkej triede

Obmedzenie dopravy na Americkej triede

V termíne od 21.7.2018 (sobota) do 27.7.2018 sa bude realizovať výmena asfaltového krytu na úseku miestnej komunikácie Americká trieda od križovatky obchodného domu Metro po križovatku s Ázijskou triedou obidva smery. Z dôvodu realizácie stavebných prác budú na predmetnom úseku dopravné obmedzenia: zúžená vozovka, zníženie rýchlosti a presmerovanie dopravy. Uvedené dopravné obmedzenia budú riadne vyznačené prenosnými dopravnými značkami. 
www.kosice.sk/article.php?id=21454

—————————————————-

Dňa 27.9.2016 sa začne s rekonštrukciou vozovky na Americkej triede v úseku od Ázijskej triedy po Európsku triedu. Rekonštrukcia bude prebiehať do 4.10.2016.
Projekt organizácie dopravy rieši organizáciu dopravy počas realizácie opravy krytu Americkej – východná strana v úseku medzi križovatkami Ázijská trieda a Európska trieda. 
Projekt rieši presmerovanie dopravy do opačnej strany, t.j. západná strana bude zobojsmernená. Na medziblokovú komunikáciu rovnobežnú s Americkou triedou bude povolený vjazd z Ázijskej triedy (pri Metre) aj Európskej triedy (pri Pošte). Výjazd na Americkú triedu nebude umožnený.
Vozidlá idúce v smere od mesta k obci Ťahanovce budú presmerované do dočasne zobojsmernenej komunikácie na západnej strane Americkej triedy. Od Ázijskej triedy po Európsku triedu bude vozovka zobojsmernená a následne vozidlá idúce smerom k obci Ťahanovce prejdú do pôvodného smeru v križovatke s Európskou triedou.
Dočasný pracovný úsek bude označený dočasným dopravným značením a rýchlosť bude znížená na 30 km/h.

http://www.kosice.sk/article.php?id=18106

Updated: 24. marca 2019 — 21:38

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.