Rekonštrukcia Prírodovedeckej fakulty UPJŠ po požiari

V piatok 9. 12. 2016 bola požiarom a následným hasením výrazne poškodená budova Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach na Moyzesovej 11. Ide o jednu zo siedmych budov, ktoré využíva fakulta na svoju činnosť. Podľa predbežných zistení požiar nevznikol úmyselným konaním, ale skratom na elektrickom zariadení a následným rozšírením požiaru do strešných priestorov. Nižšie situované priestory boli požiarom poškodené iba minimálne avšak boli značne zadymené a vytopené vodou používanou pri hasení požiaru. Pri požiari nedošlo k zraneniu osôb ani horeniu chemických látok umiestnených v budove.

V budove na Moyzesovej 11 sídli Katedra anorganickej chémie a časti Katedier organickej chémie, Katedry analytickej chémie a Katedry biochémie Ústavu chemických vied. Požiarom boli poškodené štyri posluchárne situované v tejto budove, sedem výučbových a jedenásť výskumných laboratórií ako aj všetky kancelárske priestory. V poškodenej budove malo svoje pracovisko 21 zamestnancov a 15 doktorandov. Títo zamestnanci a doktorandi budú na čas, pokiaľ sa budova na Moyzesovej ulici 11 opäť nesprevádzkuje, umiestnení do náhradných priestorov v rámci Ústavu chemických vied a Ústavu biologických a ekologických vied prípadne iných priestorov univerzity.

V budove prebiehali rôzne formy výučby (prednášky, cvičenia, semináre, laboratórne cvičenia) základných chemických disciplín, ktorých sa v akademickom roku 2016/2017 zúčastňuje 296 študentov bakalárskeho a magisterského štúdia chémie a učiteľstva chémie.

Vzhľadom na to, že obnova budovy a vzdelávacej a vedecko-výskumnej infraštruktúry si vyžiada veľké finančné zdroje, UPJŠ víta ponuku vlády na poskytnutie bezúročnej pôžičky, aby sa sanačné práce mohli začať čím skôr. Univerzita plánuje túto pôžičku splácať z predpokladaného poistného plnenia za škodovú udalosť a tiež z rozpočtu univerzity v nasledujúcich rokoch. Vzhľadom na to, že budova si bude vyžadovať kompletnú rekonštrukciu a modernizáciu a nadobúdacia cena modernej infraštruktúry spravidla výrazne prevyšuje aktuálnu zostatkovú hodnotu zariadení.

Nakoľko ide o i mimoriadnu situáciu privítame aj finančnú pomoc, bližšie informácie: www.upjs.sk.

www.upjs.sk/aktuality/informacie-k-vyucbe-na-PF-v-Kosiciach/

Updated: 4. apríla 2019 — 21:51

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.