Rekonštrukcia Myslavskej cesty

Úprava sklonu zrekonštruovaných chodníkov v miestach nájazdov do dvorov.

V utorok (2. 4. 2019) uzavrú ľavý jazdný pruh Myslavskej cesty v smere do Košíc

Ďalšia z celkovo štyroch etáp stavebných prác na stavbe ,,Košice, rekonštrukcie pozemných komunikácií, SO 104 – 00 Cesta III/3404 Myslavská cesta“ sa začne o 9.00 hod.  

Spoločnosť STRABAG, s.r.o. uzavrie pre dopravu ľavý jazdný pruh vozovky (smer Košice) v dĺžke 600 metrov, a začne s odstraňovaním asfaltového krytu cestnej komunikácie. Doprava bude riadená svetelnou signalizáciou a dočasným dopravným značením, ktoré bude osadené podľa projektovej dokumentácie, a odsúhlasil ho Krajský dopravný inšpektorát KR PZ v Košiciach. Práce by mali trvať zhruba jeden a pol mesiaca. 

Stavba rieši rekonštrukciu vozovky na pozemnej komunikácii, pričom ostane zachované jej súčasné smerové, výškové a šírkové usporiadanie. Rovnako ostane zachovaný počet a umiestnenie jazdných pruhov pred, a za križovatkou. Podľa odborníkov na cestné komunikácie, po rekonštrukcii prispeje vozovka s novým dopravným značením významnou mierou k zvýšeniu bezpečnosti a plynulosti všetkých účastníkov cestnej premávky. 

Prvá etapa stavebných prác v súvislosti s rekonštrukciou Myslavskej cesty (v dĺžke 1271 metrov) sa začala 9. 8. 2018.  

Stavebníkom je Mesto Košice, zhotoviteľom diela firma STRABAG s.r.o., celková cena diela predstavuje sumu 1 059 758,95 Eura s DPH.

www.kosice.sk/clanok/v-utorok-2-4-2019-uzavru-lavy-jazdny-pruh-myslavskej-cesty-v-smere-do-kosic-2

———————————————————————————————

2. etapa rekonštrukcie Myslavskej cesty sa 20.12.2018 ukončila.

Trojmesačné obmedzenie dopravy spôsobené rekonštrukciou zúženej komunikácie na Myslavskej ceste sa skončilo, autobusová linka 32 premáva v pôvodnom režime. Náhradná kyvadlová autobusová linka  x32 sa ruší.

————————————————————————————————-

Vo štvrtok (8. 11. 2018) začína druhá etapa rekonštrukčných prác na Myslavskej ceste

Doprava na komunikácii bude vo štvrtok dopoludnia presmerovaná na novo urobený jazdný pruh, predpokladaný termín ukončenia prác je december 2018.
Prvá etapa stavebných prác súvisiacich s rekonštrukciou štátnej cesty III/3404 v dĺžke 1271 metrov sa začala 9. 8. 2018.
 Stavba rieši rekonštrukciu vozovky na pozemnej komunikácii, pričom ostane zachované jej súčasné smerové, výškové i šírkové usporiadanie. Rovnako ostane zachovaný počet a umiestnenie jazdných pruhov pred, a za križovatkou. Podľa odborníkov na cestné komunikácie, po rekonštrukcii prispeje vozovka s novým dopravným značením významnou mierou k zvýšeniu bezpečnosti a plynulosti všetkých účastníkov cestnej premávky. 
Práce sú rozdelené do štyroch etáp. V prvej bola robená časť pravej strany cesty (smer Myslava – N. Klátov), v 2.etape to budú práce na ceste vľavo (smer Myslava – N. Klátov), v 3. etape opäť na ceste vpravo (smer Myslava – N. Klátov) a v 4. etape na ceste vľavo (smer Myslava – N. Klátov). Stavebné práce robí zhotoviteľ diela každý týždeň od pondelka do nedele, bude tak tomu počas celej doby rekonštrukcie, ktorá by mala trvať päť mesiacov od jej začatia. 
Stavebníkom je Mesto Košice, zhotoviteľom firma STRABAG s.r.o., celková cena diela: 1 059 785, 95 Eura, vrátane DPH. 

www.kosice.sk/article.php?id=21989

—————————————————————————————–

Začína rekonštrukcia Myslavskej cesty, mala by trvať päť mesiacov

Vo štvrtok (9. 8. 2018) o 9.00 hod. bude čiastočne uzavretá (jeden jazdný pruh) pre dopravu pravá strana Myslavskej cesty v smere Myslava – Nižný Klátov. Dôvodom je začatie prvej etapy stavebných prác súvisiacich s rekonštrukciou štátnej cesty III/3404 v dĺžke 1271 metrov, práce by mali trvať celkovo päť mesiacov.
Stavba rieši rekonštrukciu vozovky na pozemnej komunikácii, pričom ostane zachované jej súčasné smerové, výškové a šírkové usporiadanie. Rovnako ostane zachovaný počet a umiestnenie jazdných pruhov pred, a za križovatkou. Podľa odborníkov na cestné komunikácie, po rekonštrukcii prispeje vozovka s novým dopravným značením významnou mierou k zvýšeniu bezpečnosti a plynulosti všetkých účastníkov cestnej premávky.
Práce sú rozdelené do štyroch etáp. V 1. etape sa budú realizovať práce na ceste vpravo (smer Myslava – N. Klátov), v 2.etape na ceste vľavo (smer Myslava – N. Klátov), v 3. etape opäť na ceste vpravo (smer Myslava – N. Klátov) a v 4. etape na ceste vľavo (smer Myslava – N. Klátov). Pre potreby rekonštrukcie úseku v 1. etape bude treba uzavrieť jeden jazdný pruh komunikácie, pričom doprava bude vedená striedavo obojsmerne v zostávajúcom jazdnom pruhu, a riadená cestnou svetelnou signalizáciou. Počas dopravnej špičky bude v prípade potreby doprava riadená regulovčíkmi, kvôli zabezpečeniu väčšej plynulosti cestnej premávky. Stavebné práce bude zhotoviteľ diela robiť vždy počas celého týždňa, teda od pondelka do nedele, celých 5 mesiacov. Treba ale rátať aj s tým, že doba výstavby – rekonštrukcie Myslavskej cesty sa môže trochu predĺžiť, a to z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok počas stavebných prác.
Zhotoviteľ diela už v pondelok (6. 8. 2018) zriadil v uvedenom úseku zariadenie staveniska a začal vytyčovať inžinierske siete. Dnes (7. 8. 2018) začal rozmiestňovať dočasné dopravné značenia, v stredu (8. 8. 2018) dokončí osadenie dopravných značiek a prenosných semaforov, taktiež ukončí vytyčovanie inžinierskych sietí. Vo štvrtok (9. 8. 2018) začne s prácami naplno, frézovaním asfaltobetónového povrchu vozovky.
Stavebníkom je Mesto Košice, zhotoviteľom diela firma STRABAG s.r.o., a celková cena diela vrátane DPH je 1 059 758,95 Eura.

www.kosice.sk/article.php?id=21545

————————————————————————————————-

V 17. týždni t.j. od 23.7.2018 začne rekonštrukcia myslavskej cesty v úseku Myslava-Maša, od školy po tabuľku koniec Myslavy. Rekonštrukcia bude prebiehať v štyroch etapách: každá z etáp bude trvať asi jeden a pol mesiaca.

Jednotlivé etapy sú:
I. etapa -škola – otočka – prvá polovica cesty,
II. etapa – škola – otočka – druhá polovica cesty,
III. etapa – otočka – koniec Myslavy – prvá polovica cesty,
IV. etapa – otočka – koniec Myslavy – druhá polovica cesty.

V čase rekonštrukcie bude doprava riadená svetelnými semaformi. Počas rekonštrukcie jednotlivých úsekov cesty nebude možné vyjsť ani vojsť autami do dvorov priľahlých k práve rekonštruovanej časti cesty. Preto Vás žiadam, aby ste sa tejto situácii prispôsobili podľa vlastných možností. Počas rekonštrukcie má môžete kedykoľvek kontaktovať  na tel. čísle 0903 247 388 okrem obdobia čerpania dovolenky od 24.7.2018 do 8.8.2018. V tom čase Vám bude k dispozícii kolega p. Lacko – 055/6853 112.

Ide o veľkú rekonštrukciu, na ktorú sme čakali desiatky rokov. Celá rekonštrukcia bude trvať minimálne 5 mesiacov v závislosti od rôznych skutočností, ktoré realizátor stavby firma STRABAG zistí v priebehu odkrývania cesty. Preto Vás prosím o veľkú trpezlivosť, dopravná situácia počas rekonštrukcie nebude jednoduchá ale výsledok bude stáť za to.

 Ing. Iveta Šimková – starostka

www.myslava.eu/oznamy/rekonstrukcia-myslavskej-cesty-v-useku-myslava-masa-od-skoly-po-tabulku-koniec-myslavy-od-23-7-2018.html

Updated: 19. augusta 2019 — 17:40

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.