Rekonštrukcia mosta Ružín

Na moste nad vodnou priehradou Ružín, ktorý je v havarijnom stave, sa 28. júna 2017 začali stavebné práce v rámci jeho rekonštrukcie. Projekt realizuje firma Strabag, s.r.o., za zmluvnú cenu 1,65 milióna eur. 

Správa ciest Košického samosprávneho kraja (SC KSK) uzavrela v pondelok (26.6.) s firmou zmluvu o dielo. Stavenisko prevzali zástupcovia firmy v utorok (27.6.). Most je od toho dňa úplne uzavretý aj pre peších a cyklistov. Pre automobilovú dopravu je most uzavretý už od decembra minulého roka. 

Technické riešenie, ktoré ponúkol zhotoviteľ, vychádza zo zmeny statického systému mosta zmonolitnením stredového kĺbu. Zahrnie obnovu pôvodného a vnesenie dodatočného predpätia nosných lán, keďže strata predpätia bola hlavnou príčinou súčasného poklesu mostovky. „Pridáme ďalšie nosné laná, predopneme most o tú stratu predpätia a vlastne dosiahneme, že ten most bude opätovne nosný tak, ako bol predtým. To je základné riešenie,“ uviedol technický vedúci zo spoločnosti Strabag Peter Šulek. 

Na moste aktuálne prebieha frézovanie, odstraňovať sa budú asfaltové vrstvy, rímsy, zábradlia a izolácia mosta. Po odhalení nosných lán odborníci zistia ich stav a následne posúdia prípadné ďalšie opatrenia.

Pôvodné odhady nákladov rekonštrukcie 50-ročného mosta na základe prvotnej štúdie hovorili až o zhruba ôsmich miliónoch eur. Projekt rátal so spojením starého mosta s novou mostnou konštrukciou. Výška mostovky by sa pritom zvýšila až o dva metre. „To pôvodné riešenie bolo podľa nás príliš, povedal by som, veľkorysé. Automaticky by sa museli robiť nové oporné múry, nové pilóty, z jednej aj druhej strany, čiže mnoho takých vyvolaných investícií, podľa nás úplne zbytočných. Zvýšením hmotnosti by sa pravdepodobne museli riešiť aj piliere a zakladanie pod vodou v Ružíne. Toto pri našom riešení nie je potrebné, lebo my nezvyšujeme hmotnosť mosta, ale v podstate urobíme to, čo bolo pred tým,“ priblížil Šulek pre novinárov.

Firma Strabag uspela vo verejnom obstarávaní na rekonštrukciu mosta ponukou najnižšej sumy. Zaviazala sa, že svojím alternatívnym riešením ukončí stavebné práce za päť mesiacov.

„Máme termín 8. decembra, dúfame a veríme, že stihneme zimné obdobie s prevádzkou na sanovanom moste Ružín,“ uviedla investičná námestníčka SC KSK Gabriela Pelikánová.

Autobusy prímestskej dopravy v smere od Košíc od utorka (27.6.) premávajú po zastávku Košické Hámre most, konečná zastávka je pod hotelom Sivec. Doprava pre obyvateľov obce Opátka je zabezpečená účelovým automobilom, na ktorého nájom uzavrela SC KSK zmluvu s obcou. Obec podľa potrieb obyvateľov zabezpečí dopravu týmto automobilom k spojom z obce Košická Belá a dopravu žiakov do školy.

Prímestská autobusová doprava podľa Úradu KSK riadne premáva z obcí Kojšov, Veľký Folkmar, Jaklovce, z celej Hnileckej doliny i ďalších obcí regiónu s napojením na vlakové spoje v Margecanoch, kde sa rozšírila možnosť parkovania. Od 11. júna 2017, keď vstúpil do platnosti nový grafikon železničnej dopravy, zastavujú regionálne rýchliky v stanici Krompachy, čím sa zlepšilo spojenie regiónu s krajským mestom. „Ďalej budeme zabezpečovať údržbu celej účelovej cesty Zlatník – Opátka. Rozhodne tam uvažujeme umiestniť aj nejaké zrkadlá, aby sa zvýšila bezpečnosť,“ doplnil vedúci odboru dopravy Úradu KSK Ladislav Olexa.

www.teraz.sk/regiony/video-zacala-sa-oprava-mosta-ruzin

Updated: 24. marca 2019 — 21:49

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.