Rekonštrukcia kúrie Ujházyovcov v Budimíri

Kúria v Budimíri bola pôvodne neskororenesančná stavba zo 17. storočia, ktorú v polovici 19. storočia klasicisticky prestavali. Je to pomerne dlhá, jednopodlažná budova s predstavaným klasicistickým pilierovým portikom a hladkou nečlenenou fasádou. Manzardovú strechu neskôr vymenili za valbovú. V miestnostiach sú valené klenby s lunetami alebo rovné stropy. Kedysi v nej bolo niekoľko bytov, neskôr zostala opustená a začala sa meniť na zrúcaninu.
V súčasnosti začala prebiehať rekonštrukcia strechy.

http://www.pamiatkynaslovensku.sk/budimir


Updated: 5. septembra 2019 — 20:41

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.