Rekonštrukcia kaplnky v Poľove

Rekonštrukcia chátrajúcej kaplnky zasvätenej Nanebovstúpeniu Pána. Tá si vyžaduje rozsiahlu rekonštrukciu najmä v časti stavebných základov a muriva, kde bude použitá technológia chemického odizolovania základu a realizácia novej sanačnej omietky. Okrem uvedených prác bude potrebné obnoviť náter strešnej krytiny a obnovu omietky vežičky kaplnky. Na renovácii kríža a umučenia budeme spolupracovať s p. Milanom Múdrym.
Ďalšou potrebou v súvislosti s týmito prácami je vyriešenie prirodzeného odvetrania vnútorných priestorov kaplnky. Po rekonštrukcii sa späť do kaplnky vráti pôvodný obraz Nanebovstúpenia Pána, soška sv. Antona a svietniky. Súčasťou rekonštrukcie bude aj nové premostenie z ulice Poľovská vybudovaním nového chodníka, ktorý bude situovaný v strede pozemku tak, aby po bokoch chodníka bola osadená krížová cesta s tým, že plocha medzi krížom a kaplnkou bude vydláždená a chodník bude pokračovať za kaplnkou až na ulicu Kovaľská.

www.mcpolov.sk/files/2018-06-25-140355-Po__ov__an22018.pdf

Updated: 1. apríla 2019 — 20:49

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.