Rekonštrukcia hate Vyšné Opátske

Lávka cez Hornád bude uzavretá do 30.9.2015

Oznamujeme vám, že dňa 24.4.2015 sa oficiálne preberá stavenisko pre stavbu: Košice rekonštrukcia hate Vyšné Opátske. Týmto dňom 24.4.2015 sa začínajú práce na samotnej rekonštrukcii stavby, ktorá bude trvať do 31.9.2015. Počas celej doby realizácie prác bude uzatvorený prechod cez lávku, ktorá prepája pravú a ľavú stranu HORNÁDU. Stavenisko bude oplotené a strážené.

Súvisiace odkazy:
www.kosice.estranky.sk/splav—nad-jazerom.html

———————————————————————————————

V rámci budovania rozsiahlej protipovodňovej ochrany Košíc na rieke Hornád sa dnes začína rekonštrukcia hate v mestskej časti Vyšné Opátske. Investor stavby, Slovenský vodohospodársky podnik (SVP), š.p., odovzdal stavenisko víťaznému uchádzačovi na dodávku stavebných prác i technologických zariadení akciovej spoločnosti Chemkostav Michalovce.

KOŠICE. Zmluvná cena diela spolufinancovaného z eurofondov je viac ako 2,66 milióna eur bez DPH.

„Cieľom tejto rekonštrukcie je predovšetkým výmena zastaraných a opotrebovaných technologických častí hate, ale aj obnova betónových stavebných prvkov, čím sa dosiahne zabezpečenie požadovanej kapacity hate počas povodňových stavov. V konečnom dôsledku to zvýši protipovodňovú ochranu dotknutého územia o rozlohe približne 60 ha, do ktorého spadá aj časť mesta Košíc,“ uviedol generálny riaditeľ SVP Marián Supek.

Financovanie projektu je zabezpečené z 80,25 % z Kohézneho fondu Európskej únie, príspevok štátneho rozpočtu je 14,75 % a zvyšných päť percent ide z vlastných zdrojov SVP.

Stavebné práce musia byť ukončené najneskôr do 30. septembra tak, aby sa celá stavba mohla do konca roka uzavrieť aj finančne.

Chcú dodržať harmonogram

Podpredseda predstavenstva Chemkostavu Michalovce Milan Dunaj v tejto súvislosti ubezpečil, že firma vynaloží maximálne úsilie na to, aby realizácia všetkých prác prebiehala podľa harmonogramu a stavebná činnosť obmedzovala občanov čo najmenej.

Riaditeľ Správy povodia Hornádu a Bodvy Peter Hoffman požiadal o pochopenie najmä cyklistov, korčuliarov, rekreačných bežcov a ďalších návštevníkov, pre ktorých dôjde počas nasledujúcej päť- až šesťmesačnej výstavby k čiastočnému obmedzeniu využívania hrádze na rekreačné účely.

Prechádzajúce nákladné autá a stavebné mechanizmy by mohli ohroziť bezpečnosť návštevníkov, preto bude musieť dôjsť k určitým obmedzeniam, ktoré sa však vodohospodári budú snažiť minimalizovať.

Piata stavba

Rekonštrukcia hate Vyšné Opátske je v poradí piatou stavbou budovania rozsiahlej protipovodňovej ochrany Košíc na rieke Hornád, ktorú vláda SR na výjazdovom zasadnutí v októbri 2013 v Košiciach zaradila medzi prioritné protipovodňové stavby na Slovensku.

Vyčlenila na ňu celkovo 40 miliónov eur. Z 12-kilometrového úseku vodohospodári doteraz zrekonštruovali štyri úseky, a to v mestskej časti Džungľa, v oblasti Ťahanovského mosta a dva úseky pod haťou Ťahanovce. Náklady na všetky štyri časti však predstavovali len jeden milión eur.

„Ďalšie úseky budú už finančne náročnejšie. V súčasnosti vodohospodári pracujú aj na výkupe pozemkov pre realizáciu ďalšej etapy úpravy Hornádu pod Ťahanovskou haťou, ktorá bude stáť viac ako päť miliónov eur, no najviac finančných prostriedkov si vyžiada rekonštrukcia Ťahanovskej hate, a to takmer 12 miliónov eur,“ informoval hovorca SVP Ľuboš Krno.

Hať má už 50 rokov

Hať Vyšné Opátske vybudovali pred 50 rokmi ako súčasť úpravy rieky Hornád za účelom zlepšiť vodohospodárske pomery v povodí. Zabezpečuje vzdutú hladinu vody v rieke nad haťou na odber vody pre U.S. Steel Košice a na výrobu elektrickej energie. Zároveň umožňuje využitie priestorov v okolí vodného diela na rekreáciu. Stavebné časti objektov sú podľa Krna v stave primeranom 50-ročnej prevádzke, počas ktorej bola vykonávaná pravidelná údržba. Dodnes však nebola vykonaná komplexná obnova zariadení.

Okrem rekonštrukcie hate sa v ďalších rokoch bude v mestskej časti Vyšné Opátske a Krásna rekonštruovať aj ďalších 5400 metrov ľavostrannej ochrannej hrádze Hornádu tak, aby zodpovedala povodňovému prietoku tzv. storočnej vody v objeme 727 m3/sek.

Zdroj: TASR

Updated: 27. marca 2019 — 21:54

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.