Rekonštrukcia električkových tratí IKD

O posunutí termínu dokončenia rekonštrukcie tratí v rámci IKD ministerstvo nevie nič. Oficiálnu žiadosť prijímateľ nenávratného finančného príspevku – teda mesto – riadiacemu orgánu nezaslal. 

„Ministerstvo dopravy ako riadiaci orgán Operačného programu Doprava zatiaľ nedostalo oficiálnu žiadosť o zmenu termínu zo strany prijímateľa – mesta Košice. Keď ju dostaneme, budeme sa ňou zaoberať. Každá zmena zmluvného vzťahu sa rieši dodatkami, ktoré podliehajú schváleniu ministerstvom,“ uviedol na našu otázku hovorca Ministerstva dopravy Martin Kóňa. 

Viac tu: 
www.radiokosice.sk

——————————————————————————–

Zhotoviteľ (Dúha + Zue) požiadal Ministerstvo dopravy ako riadiaci orgán o predĺženie termínu ukončenia prác (pôvodný termín 31. júla 2015). Pokiaľ to ministerstvo schváli, novým termínom by malo byť obdobie okolo konca septembra, kedy musí byť stavba definitívne odovzdaná.

Keďže ide o stavbu financovanú z eurofondov, platia pri nej prísne pravidlá vrátane termínu vyúčtovania. Musí byť ukončená do konca roku 2015. 

http://www.kosicednes.sk/poziadli-o-novy-termin/

—————————————————————————-

Veľká modernizácia električkových tratí začne prvého augusta

Prvá etapa Stavby integrovanej koľajovej dopravy (IKD) Košice v úseku od Námestia Maratónu Mieru cez Kuzmányho ulicu po Staničné námestie začne 1. augusta, práce by mali byť ukončené najneskôr do 31. júla 2015.

 

Projekt je najväčšou investíciou do modernizácie košickej koľajovej dopravy za posledné desaťročia a súčasťou projektu „Integrovaného dopravného systému osobnej koľajovej dopravy v Košiciach“. Jedným z jeho cieľov je integrovať v meste rôzne druhy dopravy – železničná koľajová, prímestská autobusová, MHD.

„Aj vďaka peniazom z Európskej únie majú Košice unikátnu šancu budovať infraštruktúru integrovaného dopravného systému. Cieľom je odľahčiť mesto od áut a zatraktívniť cestovanie verejnou dopravou, tak ako je to bežné vo vyspelých krajinách Európy. Verím, že okrem infraštruktúry k tomu prispeje aj 28 nových moderných električiek, ktoré Košičania získajú tiež z Operačného programu Doprava“, povedal v Košiciach štátny tajomník ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Viktor Stromček. 

Víťaz verejnej súťaže, skupina zhotoviteľov diela DÚHA-ZUE (Dúha, a.s. Prešov, ZUE a.s. Krakov, Poľsko), má zrealizovať práce za celkovú cenu 39 941 336, 70 € s DPH. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85% z prostriedkov Kohézneho fondu a vo výške 10% zo štátneho rozpočtu SR. 

„Pre Košice je najväčšia investícia do koľajovej dopravy za posledných 30 rokov veľkým krokom do budúcnosti“, uviedol primátor mesta Košice Richard Raši. „Prvá etapa modernizácie bude v znamení množstva práce, ale výsledkom budú úplne nové električkové trate s moderným informačným systémom, a hlavne tichšie, pohodlnejšie a bezpečnejšie cestovanie, doplnené navyše o nové súpravy električiek. Prácami sa budeme snažiť zaťažiť Košičanov čo najmenej, no zároveň ich prosíme o trpezlivosť a pochopenie, veď to robíme pre nich.“ 

Po odovzdaní stavby zhotoviteľovi (1. 8. 2014), začnú práce na Kuzmányho ulici hneď po osadení dopravného značenia demontážou koľajového zvršku a spodku. Obmedzenie dopravy si vyžiadalo zjednosmernenie ul. Kuzmányho v smere od Radnice Starého mesta po križovatku so Štúrovou ulicou. Potom začnú práce aj na Staničnom námestí, ktoré bude čiastočne uzavreté. Dôjde i k zmene organizácie dopravy v tomto úseku. Všetky linky autobusovej dopravy budú zastavovať na mimoriadnych stanovištiach na Staničnom námestí.

Predmetom realizovaných prác bude:
– komplexná modernizácia električkovej trate 
-modernizácia obratísk na Staničnom námestí a Námestí Maratónu mieru 
– výmena koľajového zvršku a spodku
-zatrávnenie koľajísk a rekonštrukcia priechodov a prejazdov
– rekonštrukcia mosta na ul. Protifašistických bojovníkov
– inštalácia 32 kamier po celej dĺžke trate
– modernizácia všetkých nástupíšť na celej trase a doplnenie nových
– inštalácia ochranných,bezpečnostných a bezbariérových prvkov.
– vybudovanie nových prístreškov pre cestujúcich, vrátane označníkov. 
– inštalácia elektronických LCD tabúľ, ktoré poskytnú aktuálne informácie o najbližších odchodoch električiek z danej zastávky
– preložky dotknutých inžinierskych sietí, modernizácia trakčných vedení v nadzemnej časti električkovej trate v celom úseku
– modernizácia cestnej svetelnej signalizácie s preferenciou električkovej dopravy

Proces verejného obstarávania pre zákazku „Stavby IKD Košice, Námestie Maratónu Mieru – Staničné námestie“ ukončilo Mesto Košice koncom júna 2014

http://kosice.sk/article.php?id=14503

 

Súvisiace odkazy:

Obmedzenia električkovej dopravy od 2.8.2014

Updated: 2. apríla 2019 — 21:52

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.