Rekonštrukcia DSS Skladná

Rekonštrukcia rieši nadstavbu jestvujúceho objektu DD a DS nad 2-oj podlažnou časťou, v ktorej sú umiestnené stravovacie, rehabilitačné, spoločenské, zdravotnícke a administrativne priestory a nad 5- podlažnou časťou s ubytovacou funkciou. Dvoj podlažná časť sa nadstaví so zachovaním priečelí podľa jestvujúceho stavu, zastrešená sedlovou starechou.Vyššia päť podlažná časť sa nadstaví so zachovaním priečelí do dvora.Zo strany ulice sa výška priečelí mení, nadstaví sa len priestor s pultovou strechov zo strany ulice. Členitá časť vo dvore sa nadstaví s kopírovaním jestvujúcich priečelí, so zachovaním tvaru logií a zasklenných stien v chodbách.Výtvarné a architektonické riešenie stavby s použitím novotvarov sa má prispôsobyť okolitým objektom. V súvislosti s nadstavbou a nutnou potrebou transportu ležiacich klientov je potrebné prebudovať výťah na lôžkový, ktorý bude slúžiť aj ako evakuačný. Malý osobný výťah sa nadstaví o jedno podlažie a zariadi sa nová strojovňa.

Updated: 1. apríla 2019 — 21:22

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.