Rekonštrukcia Dómu sv.Alžbety

Staršie fotografie z Dómu sv. Alžbety v Košiciach:

Reštaurovanie Južnej veže kráľa Mateja 
– exteriér, vonkajší plášť Matejovej veže Dómu svätej Alžbety v Košiciach.

Katedrála Dóm sv. Alžbety spolu s areálom je ako kultúrna pamiatka mimoriadnej hodnoty. Je reprezentantkou, dokumentujúcou historický vývoj spoločnosti. Bola zahrnutá medzi diela celoslovenského významu a uznesením vlády, zo dňa 18.marca 1970, vyhlásená za Národnú kultúrnu pamiatku. Stavba katedrály spolu s kaplnkou sv. Michala, znamenala nevšedný prínos pre gotické staviteľstvo a to nielen v rámci Slovenska.
Reštaurátorské práce južnej veže Dómu sv. Alžbety sa týkajú hlavne dôkladného očistenia a petrifikácií kamenného plášťa veže, fiál, balustrády ochodze, vlysov, panelácií, profilovaných ostení gotických okien, sochárskej výzdoby. Dotmelenia poškodených častí architektonickej a sochárskej výzdoby. Farebné retuše a konzervovania povrchov kamenného plášťa. Súčasťou celkovej rekonštrukcie je aj výmena poškodených častín krovu helmice veže a juhozápadnej bočnej lode vrátane dodávky blezkozvodu a ochrany veže proti holubom.
Rekonštrukcia je rozdelená do týchto etáp: Južná veža kráľa Mateja vrchná časť, Južná veža kráľa Mateja spodná časť. Reštaurovanie interiéru Dómu sv. Alžbety spočíva hlavne v reštaurovaní klenbových polí a rebier klenieb. Ďalej v reštaurovaní kamenných stien hlavnej lode a transeptu vrátane ostení vitrážových okien a panelácií. V reštaurovaní oblúkov a zväzkových pilierov. V reštaurovaní kráľovského schodiska, oratória, speváckej empory, stredovekého nápisu a konsekračných krížov. Reštaurovanie interiéru je rozdelené do týchto etáp: Pozdĺžna loď – 1. etapa Kapitulná sakristia – 3. etapa Južná časť priečnej lode a oratórium – 4.etapa Chórový priestor – 5. etapa.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 2637225,4900 EUR
Predpokladaná doba trvania rekonštrukcie: 12 mesiacov

Rekonštrukcia nástennej maľby, ktorá sa nachádza v interiéri nad severným vstupom a zobrazuje život Františka II. Rákocziho od jeho detstva až po smrť vo vyhnanstve. Maľba vznikla v rokoch 1914 až 1916 a jej autorom je Andor Dudics. Súčasťou rekonštrukcie bude aj obnova celej tejto časti Dómu. Práce potrvajú minimálne 1 rok.

Updated: 1. apríla 2019 — 20:53

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.