Rekonštrukcia Alžbetinej ulice

Čadičová dlažba „opravená“ – alebo ináč povedané, Alžbetina je vyasfaltovaná.

Z dôvodu rekonštrukcie čadičovej dlažby (bude nahradená asfaltobetónom, podobne, ako na Mlynskej ulici) dôjde k čiastočnej uzávierke komunikácie na Alžbetinej ulici. Práce začnú 1. 7. 2014. V prvej etape na severnej strane ulice, južná bude prejazdná v jednom smere od Moyzesovej s výjazdom na Bočnú. V smere od Mäsiarskej bude doprava možná len do Bočnej ulice. V druhej etape sa bude rekonštruovať južná strana Alžbetinej. Všetky práce by mali byť ukončené do 25. 7. 2014, prvá etapa do cca. 11. 7. 2014. Objednávateľom prác je Mesto Košice, zhotoviteľom Inžinierske stavby a.s. Košice.

http://www.kosice.sk/article.php?id=14382


Updated: 25. marca 2019 — 21:36

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.