Reformované cirkevnozborové centrum

Od založenia Slovenského reformovaného cirkevného zboru v Košiciach rezonovala túžba vybudovať vlastný kostol, alebo aspoň priestory pre potreby stretávania sa členov zboru.

Pozemok, ktorý je vlastníctvom cirkevného zboru, sa nachádza na sídlisku Terasa, na Bardejovskej ulici, bol vo veľmi zanedbanom a neudržiavanom stave. Prvoradou úlohou bolo jeho vyčistenie a sprístupnenie. V ďalšom období bolo vykonané geodetické zameranie a stavba oplotenia. 

CHARAKTERISTIKA  STAVBY

Nakoľko rozpočet stavby presahuje súčasné finančné možnosti, presbyterstvo zboru rozhodlo postaviť na pozemku, ktorý bol pôvodne určený na stavbu kostola, cirkevnozborové centrum, ktoré bude slúžiť ako miesto bohoslužieb s možnosťou využitia pre oba košické reformované cirkevné zbory – a to ako s liturgickým jazykom slovenským, tak aj s maďarským.

Návrh projektu vypracoval Ing. arch. Milan Motýľ. Účelom stavby je vytvorenie vhodných podmienok pre cirkevnozborovú činnosť, umožnenie využitia priestorov na kultúrne, ako aj ekumenické podujatia v rámci cirkevného zboru, ale aj seniorátu, alebo prípadných cezhraničných záujmov. Navrhnuté sú aj priestory pre voľnočasové, športové aktivity detí a mládeže. Stavebno-technické a architektonické riešenie zohľadňuje finančnú náročnosť stavby, a preto v jednotlivých stupňoch realizácie je stavba rozdelená na dve etapy.

I. etapa – polyfunkčný objekt, cirkevnozborové centrum

II. etapa – sakrálna časť

I. etapa umožní samostatné užívanie časti stavby do doby zabezpečenia financovania II.etapy. Hlavnými priestormi cirkevnozborového centra sú zborová sála pre 100 osôb, malá zborová sála pre 20 osôb a farský úrad. Objekt bude čiastočne podpivničený a druhé poschodie budú tvoriť obytné priestory zborových farárov. Nezastavané plochy pozemku budú využité na ihriská pre deti a mládež.

http://refzbor.eu/zbor_kosice/?page_id=486

Updated: 1. apríla 2019 — 20:49

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.