Rastislavova – odbočovací pruh

Odbočovací pruh sa predĺži z pôvodných 60 m o zhruba 140 m. Pôjde to na úkor zelene. Vodiči by nový odbočovací pruh mohli využívať začiatkom budúceho roku. Stáť by to malo zhruba 300 tisíc eur. Podľa hovorkyne mesta, Martiny Vitkorínovej, ide o najväčšiu dopravnú investíciu v tomto roku.

Predmetom stavebného konania je výstavba pravoodbočovacieho pruhu na Rastislavovej ulici v úseku medzi medzi peším priechodom za križovatkou Rastislavova – Kukučínova ulica a križovatkou Rastislavova – Štúrova ulica  z dôvodu zvýšeného počtu áut odbočujúcich do prava z Rastislavovej ulice na Štúrovu ulicu, čo spôsobuje vznik kolón. V súčasnosti je vybudovaný krátky odbočovací pruh do prava v dĺžke cca 60 m, čo je vzhľadom na počet odbočujúcich áut nedostačujúci. Šírkové usporiadanie pravoodbočovacieho pruhu je navrhnuté v kategórií MZ8,5/60 ako dvojpruhová miestna komunikácia, funkčnej triedy B2. Šírka pravoodbočovacieho pruhu 3,25 m v celkovej dĺžke 199,40 m. Konštrukcia vozovky je navrhovaná ako polohutá vozovka v celkovej hrúbke        0,64 m. Odvodnenie objektu bude zabezpečené povrchovo priečnym a pozdĺžnym sklonom cez uličné vpusty do kanalizácie. Súčasťou riešenia stavby sú aj súvisiace preložky a ochrana podzemných inžinierskych sietí, rekonštrukcia existujúcej niky MHD za križovatkou ulíc Štúrova – Rastislavova (v smere z centra), rekonštrukcia chodníka po obidvoch stranách Rastislavovej ulice (výmena živičného krytu), rekonštrukcia existujúcej vozovky a spätné úpravy zeleného pásu. Rozšírenie vozovky ako aj preložky podzemných inžinierskych sietí sú navrhované v rámci jestvujúceho dopravného priestoru miestnej komunikácie na Rastislavovej ulici, v časti zeleného deliaceho pásu nachádzajúceho sa medzi jazdným pásom a chodníkom resp. v telese chodníka. Trvalé dopravné značenie na predmetnej stavbe bude zabezpečené osadením nových zvislých dopravných značiek a náterom vodorovného dopravného značenia na komunikácii. Táto stavba nadväzuje na úpravy Rastislavovej ulice, ktoré budú realizované v súvislosti s rekonštrukciou bývalých kasární Kpt. Jaroša na Kukučínovej ulici na KulturPark.
Updated: 25. marca 2019 — 22:04

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.