Rasax – Výstavby

Zmena dokončenej stavby – nachádzajúcej sa na ul. Výstavby v Košiciach, podľa projektovej dokumentácie s názvom „RASAX“, spočívajúca v stavebných úpravách stavby a nadstavbe jedného nadzemného podlažia nad celou budovou.

Popis stavby:
Zmena stavby – nadstavba a stavebné úpravy sa týkajú jestvujúcej prízemnej budovy situovanej v mestskej časti Košice – Západ, ktorá bola pôvodne využívanú ako práčovňa, neskôr ako sklady.  Navrhovaná zmena rieši stavebno-technické zmeny pre optimálne usporiadanie hygienických a pracovných priestorov s funkčným využitím stavby na administratívne účely. Zmena stavby v rozsahu podľa projektovej dokumentácie spočíva v nadstavbe jedného nadzemného podlažia nad celou budovou, so stavebnými úpravami stávajúcej  stavby.
Pre potreby navrhovanej funkcie stavba vyžaduje 7 parkovacích miest. Tieto sú riešené na priľahlom pozemku a sú predmetom samostatného povoľovacieho konania.

www.kosice.sk/

Updated: 30. marca 2019 — 21:43

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.