Projekt Zvony

Projekt pod názvom Zvony, čo znamená podporu tradičného ručného zvonenia a funkcie zvonárov na Slovensku.Od roku 2011 sú tradičné ručné zvonenie a funkcia zvonárov zapísané ako jeden z piatich najvýznamnejších chránených prvkov v Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska, ktorý vedie Ministerstvo kultúry SR. Slovenská republika takto na oficiálnej štátnej a národnej úrovni, ako prvá krajina v Európe a na svete (!), udelila ručnému zvoneniu na zvony a funkcii zvonárov významný status dôležitosti a uznanej hodnoty, a svojim rozhodnutím predurčila princíp ich ďalšej ochrany a zachovávania. Tento fenomén sa bude uchádzať aj o zápis do zoznamu svetového nehmotného kultúrneho dedičstva (UNESCO).

Zvony vo viacerých kultúrach sveta ako hudobné a súčasne aj kultové nástroje slúžia od archaických čias na zvolávanie ľudí, nadprirodzených bytostí, k ochrane proti zlým silám, pri vykonávaní rôznych náboženských či profánnych obradov a v mnohých ďalších podobných a pri tom rozmanitých funkciách. Ako osobitný fenomén ľudskej kultúry sa stali súčasťou – „zvukovým sprievodcom“ aj nášho každodenného života v Košiciach.

Projektom Zvony, ktorý sa skladá z krátkeho propagačného videa a ktoré sa premietne počas hlavného programu OC a reálnym ručným zvonením dňa 20.januára v:

  • Košice – Dóm sv. Alžbety, I. (zvon sv. Ondrej, zvon Božské Srdce, Umieráčik, zvon signálny)
  • Košice – kaplnka sv. Michala
  • Košice – Urbanova veža
  • Košice – kostol Nanebovzatia Pany Márie (dominákánsky)
  • Košice – kostol Krista Kráľa (sestry dominikánky)
  • Košice – kostol sv. Antona Paduánskeho (františkánsky/seminárny)
  • Košice – kaplnka sv. Rozálie
  • Košice – Bankov, kaplnka Nanebovzatia Panny Márie
  • Košice – Šebastovce, ref.kresť.zvonica (kalvíni)
Updated: 13. apríla 2019 — 9:44

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.