Prístavba objektov TUKE

Prístavba a rekonštrukcia objektov TUKE v areáli Park Komenskeho č.10 a 12

V rámci 7. Rámcového programu EÚ v rokoch 2007 – 2013 sa stavajú aj nové centrá excelentnosti. Ide o centrá pre univerzitné výskumné tímy, kde sa budú riešiť problémy z oblasti IKT, stavebníctva, strojárenstva, automobilovej techniky atď. Tie tímy pracujú aj teraz jednotlivo po fakultách, ale cieľom TUKE je integrovať ich do spoločných modernejších budov. Ako prvé bude do leta dokončené centrum excelentnosti pre oblasť stavebníctva a obnoviteľných zdrojov energie v areáli školy.

Updated: 4. apríla 2019 — 21:55

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.