Prieskumný geotermálny vrt Budimír

Pri Košiciach existuje niekoľko lokalít, kde sa uvažuje o využití geotermálnych vrtov. V hre sú Kechnec aj Bidovce. Nádejne to ale vyzerá v Družstevnej pri Hornáde, kde vyšli v ústrety potenciálnemu investorovi.

V máji 2016 verejne prerokovali na obecnom úrade rozšírenie navrhovanej plochy pre aquapark v územnom pláne. Dosiahne tak rozlohu 14 hektárov.

Investorom je FGE Finance green energy Bardejov. Zatiaľ sa robia iba vrty, až na základe výsledkov z jeho analýzy sa rozhodneme, či voda spĺňa parametre na to, aby bola vhodná pre aquapark. Zatiaľ sú vrty hlboké 400 metrov a voda tam má teplotu 29,5 stupňa. Potrebné je dostať sa do hĺbky 1100 metrov a dosiahnuť teplotu vody aspoň 42 stupňov a kapacitu 7 až 10 litrov za sekundu.

http://www.kosicednes.sk/bude-v-druzstevnej-aquapark

Updated: 28. apríla 2019 — 15:55

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.