Prepojovacia komunikácia Moskovská – Klimkovičova

Začiatok prepojovacej komunikácie je na Klimkovičovej ulici a ukončená bude odbočovacím a pripojovacím pruhom na Moskovskej triede. Kryt komunikácie je navrhovaný živičný, šírka komunikácie 7,0 m a dĺžka 161 m. Po oboch stranách komunikácie je riešený dva metre široký chodník s krytom z betónovej dlažby. Súčasťou riešenia je aj odvodnenie komunikácie a svahov v teréne, výstavba verejného osvetlenia, úprava a preložka existujúceho trakčného vedenia Dopravného podniku mesta Košice so stožiarmi, preložka a ochrana napájacích a spätných káblov, preložka 22 kilovoltového kábla, diaľkového optického kábla, preložka a ochrana existujúceho vodovodu a sadové úpravy.

www.kosice.sk

Updated: 25. marca 2019 — 22:02

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.