Premonštrátsky kostol

Témou potulky po Košiciach počas nadchádzajúceho víkendu je univerzitný, jezuitský, biely, maďarský, premonštrátsky, no stále ten istý kostol zasvätený Najsvätejšej Trojici. Kostol bol nedávno zrekonštruovaný a získal ocenenie ako najlepšie zrekonštruovaná kultúrna pamiatka roka 2009 – cenu Fénixa – udelenú ministerstvom kultúry. Potulky sa konajú v sobotu a nedeľu so zrazom pred vedeckou knižnicou na košickej Hlavnej ulici.

„Sväté miesto tak, ako ho vedeli postaviť najlepšie v baroku. Pripomína nám slávny kostol Il Gesu v Ríme. Najbohatší a najfarebnejší kostol Košiciach. Zájdeme aj na miesta, kam sa bežný návštevník nedostane. Stĺpy, okná, tiene, ktoré neexistujú. Barokové ilúzie. Fasáda, z ktorej na vás vyplazujú jazyk. Pohnutá história i pútavé legendy,“ heslovite približuje cieľ potulky sprievodca Milan Kolcun. Ako uvádzajú rôzni tlačení sprievodcovia, ale aj internetová stránka mesta, je to najcennejší barokový objekt Košíc, s najkrajším dobovým interiérom, ale aj pohnutou históriou.

Na mieste terajšieho kostola stál v stredoveku tzv. Kráľovský dom, bolo to sídlo kráľovskej komory. V počiatkoch rekatolizácie v ňom hornouhorský kapitán Ondrej Dóczy dal zriadiť obydlie a kaplnku pre jezuitov „misionárov“ v protestantskom meste. Jezuitov a ich národného hosťa, ostrihomského kanonika, tu v noci zo 6. na 7. septembra 1619 umučili hajdúsi Juraja I. Rákócziho. Sú to známi svätí košickí mučeníci: Marek Križin, Melicher Grodecký a Štefan Pongrác. Beštiálna vražda otriasla mestom, do opravy objektu sa nik nemal, na inom mieste sa vybudovala nová kráľovská komora. Všetky rákócziovské dámy bojac sa trestu božieho sa snažili vymôcť pre rodinu odpustenie. Manželka Juraja II. preto nehnuteľnosť odkúpila a dala na zbúranisku starého kráľovského domu postaviť jezuitom kostol podľa vzoru slávneho „Il Gesu“ v Ríme. Objekt je už novovekým kostolom Košíc a bol ukončený v roku 1681. Pri ňom si jezuiti vybudovali školy a biskup Kisdy založil aj prvú košickú univerzitu, takže kostol sa spomína aj ako gymnaziálny, alebo univerzitný kostol. Od rozpustenia jezuitského rádu patril pod farský úrad, kým ho v r. 1811 nedostali premonštráti.

Updated: 26. marca 2019 — 22:11

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.