Premenovanie námestí v Košiciach

Námestie Sándora Máraiho
Premenovaním križovatky ulíc Baštová, Mäsiarská a Zbrojničná je zvýraznená úcta a satisfakcia mesta Košice významnému košickému rodákovi Sándorovi Máraiovi, ktorý sa zaslúžil o dobré meno mesta v Európe a vo svete.
Sándor Márai sa narodil 11. apríla 1900 v Košiciach a Košičanom aj navždy zostal, čo odzrkadľujú jeho diela, v ktorých sa k rodnému mestu pravidelne s nostalgiou vracia. Márai bol Európanom a predovšetkým (pravým) mešťanom, ktorý si ctil pravé ľudské hodnoty a tradície.

Námestie Jána Mathého
Premenovaním križovatky Hlinkovej ulice a Národnej triedy je zvýraznená úcta a satisfakcia mesta Košice významnému košickému rodákovi Jánovi Mathému, ktorý sa zaslúžil o dobré meno mesta v Európe a vo svete. Ján Mathé patril medzi najvýznamnejších slovenských sochárov. Narodil sa 14. júna 1922 v Košiciach a zomrel 5. júna 2012. Sochárstvo študoval v Prahe na Akadémii výtvarných umení u Otakara Španiela. Po návrate do Košíc vytvoril viacero diel, ktoré sa nachádzajú na niekoľkých sídliskách, či známu plastiku Sám v košickom krematóriu. Medzi základné témy jeho tvorby patrí ľudský život, uvažovanie o jeho zrode, hodnote, ochrane.

Updated: 13. apríla 2019 — 9:54

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.