Prehľad dejín kultu Svätej krvi v Košiciach

Kult Kristovej krvi vznikol v roku 1352, keď sa stal eucharistický zázrak. Vtedy ešte v kostole, ktorý stál na mieste dnešného Dómu svätej Alžbety, nepozorný kňaz vylial červené víno na podložku. Stalo sa tak počas bohoslužby po Premenení, čiže išlo už o Kristovu krv a jej vyliatie bolo veľkým hriechom. Kňaz totiž mal všetko víno vypiť a ani kvapka nemala vyjsť nazmar. Obraz, ktorý víno na podložke vytvorilo, pripomínal ukrižovaného Krista. A pápež toto uznal za zázrak.
Roznieslo sa to po celom kresťanskom svete a začali sem prúdiť pútnici. V roku 1390 pôvodný starý kostol vyhorel a nový, čiže dnešný Dóm, začali stavať s tým, že relikvia bude práve tam. Päťloďová katedrála sa v tej dobe pre niekoľkotisícové opevnené mesto, ktorým Košice boli, zdala priveľká. Lenže stavitelia mysleli práve na pútnikov. Priečnou loďou preto katedrálu akoby rozdelili. Relikviu vystavovali len pri určitých príležitostiach, či už na Veľkú noc, alebo počas iných veľkých sviatkov. Inak bola uložená v „tajnej“ miestnosti, kde bol otvor v stene, do ktorého sa ukladala.
Relikvia ani obal, v ktorom bola uložená, sa však nezachovali. Predpokladá sa, že boli zničené počas Tökölyho povstania koncom 17. storočia. Povstalci boli protestanti, často kalvíni, ktorí neuznávali relikvie. Preto ich zrejme zlikvidovali. O jej podobe napovedá aspoň barokový obraz, ktorý objavili v roku 1990 na košickej fare.

Updated: 6. apríla 2019 — 22:14

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.