Pravdivo o nepravých zuboch. Od remeselníka k dentistovi a zubnému technikovi.

Históriu zubnej techniky približuje nová expozícia v STM

Košice 12. apríla (TASR) – V košickom Slovenskom technickom múzeu (STM) od piatka pribudla nová expozícia venovaná histórii zubnej techniky. Pod názvom „Pravdivo o nepravých zuboch. Od remeselníka k dentistovi a zubnému technikovi“ predstavuje zbierku exponátov z oblasti zubného lekárstva a zubnej techniky z konca 19. storočia a z prvej polovice 20. storočia, ktorá je majetkom Slovenskej komory zubných technikov (SKZT). Rôzne prístroje, nástroje, pomôcky, vybavenie, stomatologické materiály, historická literatúra, ale aj zopár kuriozít svedčia o bohatej histórii zubno-technickej práce, vyvíjajúcej sa ruka v ruke so zubným lekárstvom. „Vo svete sú bežné expozície aj múzeá venované zubnému lekárstvu a zubnej technike. Kolekcia historického vybavenia zubnej techniky Slovenskej komory zubných technikov je najkomplexnejšou zbierkou špecializujúcou sa na vývoj danej problematiky na Slovensku,“ uviedla prezidentka SKZT Hana Dohálová. Moderná expozícia je podľa nej zaujímavá nielen pre odborníkov, ale originálne propaguje profesiu a odbor zubný technik aj medzi bežnou verejnosťou. Pozornosť upúta šliapacia Morissonova vŕtačka, ktorá je najstarším a pritom funkčným vystaveným exponátom (rok 1850). Patria k nej aj vrtáčiky vyrobené hodinárskymi majstrami. Vzácna je leštička z polovice 19. storočia a tlakové vulkanizačné kotly na kaučukové protézy. Zaujme aj zubolekárska súprava, výrobok predvojnovej firmy Českomoravská Kolben-Daněk, skrinka asistent, horúco-vzdušný sterilizátor, a tiež jeden z prvých zubných röntgenových prístrojov firmy Siemens. Medzi nástrojmi sú aj kliešte, ktoré vyrobil miestny kováč v oblasti Hriňová v polovici 19. storočia a používal ich na extrakciu bolestivých zubov. Súčasťou expozície je aj štylizovaná dioráma pracovne a ordinácie prvého slovenského dentistu Františka Kusku. Mnohé z prezentovaného autentického mobiliára a vybavenia, či už zubnotechnických, alebo zubnolekárskych pracovísk návštevníkov „vráti v čase“. Ako predpokladá odborná garantka realizácie expozície Martina Ďuricová, „starším možno pripomenie detstvo a mladším prinesie pocit úľavy, že dnes to už vyzerá inak“. K premiestneniu zbierky z depozitára na hrade Modrý Kameň a k vybudovaniu expozície v STM došlo s podporou Ministerstva kultúry SR.

PRAVDIVO O NEPRAVÝCH ZUBOCH – OD REMESELNÍKA K DENTISTOVI A ZUBNÉMU TECHNIKOVI
O dávnych snahách ľudí o zhotovovanie zubných náhrad, či už z funkčného, či z estetického hľadiska, svedčia mnohé zachované artefakty, datované až do obdobia asi 2500 p. n. l. Najznámejší z najstarších opísaných nálezov „zubno-protetickej“ práce, nazývanej aj „Giza Bridge“, v podobe dvoch zubov spojených zlatým drôtom a upevnených v ústach k susedným zdravým zubom, pochádza z egyptskej hrobky z obdobia IV. dynastie Starej ríše. Dosiahnutie funkčných a esteticky dokonalých „umelých zubov“ bolo samozrejme podmienené a úzko späté aj s vývojom vedy a techniky.
Najkomplexnejšou zbierkou špecializujúcou sa na vývoj danej problematiky v podmienkach Slovenska, je kolekcia zubno-technickej techniky Slovenskej komory zubných technikov. Z vyše 600-kusovej kolekcie je návštevníkom v jednotlivých tematických celkoch novej expozície v sídelnej budove Slovenského technického múzea prezentovaných vyše 300 autentických predmetov na celkovej ploche 100 m2. ,,Aj vďaka podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a prideleniu finančnej dotácie Slovenskému technickému múzeu na uskutočnenie zámeru premiestnenia zbierky zubnej techniky a následného vybudovania expozície s tematikou histórie „zubnolekárskej a zubno-technickej techniky“ opustila zbierka depozitáre na hrade Modrý Kameň a bola prijatá do odbornej úschovy Slovenského technického múzea,“ opisuje Námestníčka GR STM pre odborné činnosti – Mgr. Zuzana Šullová.
Rôzne prístroje, nástroje, pomôcky, vybavenie, stomatologické materiály, historická literatúra, ale aj zopár kuriozít svedčia o skutočne bohatej histórii zubno-technickej práce, vyvíjajúcej sa ruka v ruke so zubným lekárstvom.
Štylizovaná dioráma pracovne a ordinácie prvého slovenského dentistu Františka Kusku navodzuje tú správnu atmosféru – dôstojnú obdobiu formovania povolania dentistu. Mnohé z prezentovaného autentického mobiliáru a vybavenia či už zubnotechnických či zubnolekárskych pracovísk návštevníkov „vráti v čase“ a ako predpokladá odborná garantka realizácie expozície Mgr. Martina Ďuricová: ,, …starším možno pripomenie detstvo a mladším prinesie pocit úľavy, že dnes to už vyzerá inak.“
„Podnetom pre vznik stálej expozície STM v Košiciach bola výstava na hrade Modrý Kameň. Záujem verejnosti o zbierku podnietil jej doplnenie o predmety súvisiace s vývojom profesie zubného technika. Zbierku Slovenskej komory zubných technikov pozostávajúcu z autentických predmetov, sme získali nákupom, ale aj darmi od členov komory a sympatizantov,“ povedala prezidentka SKZT Mgr. Hana Dohálová, dipl. z. t.,

PREDMETY ZBIERKY ZUBNEJ TECHNIKY AKO EXPONÁTY EXPOZÍCIE
Pozornosť upúta šliapacia Morissonova vŕtačka ukrývajúca remeselné majstrovstvo výrobcov. Je najstarším a funkčným vystaveným exponátom (rok 1850), patria k nej aj vrtáčiky vyrobené hodinárskymi majstrami. Vzácna je leštička z polovice devätnásteho storočia a tlakové vulkanizačné kotly na kaučukové protézy. Nielen bežného návštevníka expozície, ale aj odborníka nadchne zubolekárska súprava, výrobok predvojnovej firmy Českomoravská Kolben-Daněk, skrinka asistent, horúco-vzdušný sterilizátor a tiež jeden z prvých zubných röntgenových prístrojov firmy SIEMENS. Spomedzi zubolekárskych nástrojov je potrebné spomenúť kliešte, ktoré vyrobil miestny kováč v oblasti Hriňová v polovici 19. storočia a používal ich na extrakciu bolestivých zubov. Kliešte sú originálne tým, že ich rukoväť je ukončená ohybom, do ktorého zapadal pri práci posledný prst, a tak nemohlo nastať zošmyknutie ruky. ,,Zahraniční výrobcovia tento jednoduchý, ale účinný „zlepšovák“ začali neskôr pri svojich výrobkoch tiež používať, takmer stopercentne môžeme predpokladať, že nezávisle od nápadu nášho kováča ‒ ale ktovie?,“ dopĺňa Mgr. Ďuricová.
Zbierka dentálnych kovov a zliatin Prvej slovenskej rafinérie Jozefa Böhma zo Žiliny. Sú v nej obsiahnuté v tej dobe všetky používané druhy zliatin. Odborníkov zaujme piecka na pálenie porcelánových koruniek švédskej výroby z r. 1923 a príslušná kazeta originálnych keramických hmôt. Staršie typy vrtáčikov v originálnych baleniach, prvá živica značky STELLON, rôzne technické kliešte na platinovanie, zlatnícka letovacia fúkačka, kazeta razidiel žuvacích plôšok, prístroje na vysekávanie a výrobu dutiniek, a ďalšie výrobky sa už z hľadiska rozvoja zubnej techniky stali historickými exponátmi. Za zmienku stoji odborná literatúra zo začiatku 20. storočia, kedy na našom území pracovali ako zubní technici najmä Nemci a Maďari, a preto je literatúra v jazyku nemeckom, maďarskom a anglickom. Pozoruhodné sú garnitúry amerických porcelánových zubov, zlatočipkové a platinočipkové, ktoré boli vyrobené v Palestíne. Významné miesto v expozícii zaujímajú inštrumenty a zariadenie z Ružomberka z vily spod Čebraťa od rodiny Kuskovej. František Kuska bol prvým známym slovenským skúšaným zubným technikom, dentistom.

Updated: 14. apríla 2019 — 17:52

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.