Požiar na Severe

Oheň môže zničiť aj váš život. Udalosti posledných dní týkajúce sa hradu Krásna Hôrka opäť upriamili pozornosť verejnosti k nelegálnemu vypaľovaniu trávy a lesných porastov. Neopatrnosť, ľahostajnosť a bezohľadnosť človeka, ktorý odhodí do suchej trávy ohorok z cigarety môže ohroziť každého z nás. Môžete to byť práve vy, koho ničivé plamene zasiahnu a nenávratne poškodia nielen majetok, ale aj okolie kde žijete. Obnova požiarom zničených porastov je dlhodobý proces a trvá niekoľko desiatok rokov. Strata majetku alebo ľudského života pri požiari v nás zanechá jazvy na celý život. Preto na vás – občanov Severu apelujem, aby ste upustili od vypaľovania trávy a venovali zvýšenú pozornosť pri ochrane vlastného majetku. V prípade spozorovania požiaru nahláste prosím urýchlene túto skutočnosť na telefónne číslo 112, resp. 150. Len spoločným úsilím, opatrnosťou a ostražitosťou sa nám podarí zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov znižovať a zabrániť stratám na životoch a zdraví obyvateľov. Nech je pre nás mementom to čo sa stalo na Krásnej Hôrke a včera u nás na Severe, kde plamene zasiahli Aničku a lokalitu Čičky.

Marián Gaj, starosta MČ Sever

Klikni na obrázok…

Updated: 26. júna 2019 — 18:41

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.