Poštová ulica – rekonštrukcia vozovky

Z dôvodu rekonštrukcie pozemnej komunikácie Poštová ulica – frézovanie krytu a následné práce – v úseku od Moyzesovej ulice po Mäsiarsku ulicu bude od 06.03.2017 čiastočne uzatvorená Poštová ulica – južná strana od Moyzesovej ulice po Mäsiarsku ulicu. 

Doprava bude vedená po severnej strane Poštovej ulice. Vjazd ma Hradbovú ulicu bude zabezpečený. Po ukončení prác sa budú práce realizovať na severnej strane Poštovej ulice. Doprava bude vedená po južnej strane Poštovej ulice. Baštová ulica bude obojsmerná. 

Práce realizuje Eurovia a.s. Predpokladaný termín ukončenia prác I. etapy je apríl 2017.

Uzávierka bude riadne vyznačená prenosným dopravným značením odsúhlaseným Krajským riaditeľstvom PZ – Krajský dopravný inšpektorát Košice.

www.kosice.sk/article.php?id=18941

———————————————————————————————————–

Archeológovia odkrývajú tajomnú históriu

Prebiehajúci výskum podľa v podstate potvrdil všetky predpoklady, ktoré čerpali zo starých plánov, ale aj z dodnes existujúcich hradieb z nadzemnej časti. „Na Hradbovej ulici môžeme vidieť najstaršie časti hradieb, vo dvoroch je zachovaná časť tupého bastiónu, teda tá neskoršia renesančno-baroková fáza opevnenia Košíc,“ povedal Rusnák. Výskumom sa potvrdili predpoklady, ako vyzerali už neexistujúce časti týchto hradieb a bastiónu. Zároveň sa potvrdilo, že Košice boli už začiatkom 17. storočia veľmi silne opevnené. „Na slovenské pomery bolo mesto veľmi dobre opevnené niekoľkými pásmami hradieb a vnútornou priekopou už začiatkom stredoveku. Potom v priebehu 16. a 17. storočia sa dobudovalo celé renesančno-barokové opevnenie s veľkými bastiónmi, ravelínmi a ďalšími priekopami,“ vysvetlil Rusnák.

Viac tu: archeologovia-odkryvaju-tajomnu-historiu

Updated: 24. marca 2019 — 21:54

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.