Polyfunkčný objekt Pereš Park

FRESH Pereš už otvorený

——————————————————————————————

V novom OC Pereš je pripravených viac ako 2500 m2 priestorov na prenájom. Obyvateľom obce Pereš a priľahlých obcí ponúkne tieto služby: miestny úrad, poliklinika, lekáreň, veterinárna ambulancia, supermarket FRESH, reštaurácia, kaviareň, drogéria a kvetinárstvo.

perespark.sk

—————————————————————————————

Dňa 17.10.2016 sa v Mestskej časti Košice – Pereš (križovatka Bystrická – Revúcka) za prítomnosti investora, primátora Mesta Košice, starostu a pozvaných hostí uskutočnilo slávnostné poklepanie základného kameňa polyfunkčného objektu v Pereši, Obchodného centra Pereš.
Obchodné centrum Pereš je najväčšou investíciou v histórii mestskej časti Košice – Pereš, ktorá ponúkne pre obyvateľov Pereša, Lorinčíka a najbližšieho okolia širokú a komfortnú občiansku vybavenosť pod jednou strechou. Nové priestory pre svoju činnosť si v ňom nájde Miestny úrad Košice – Pereš, moderný supermarket, poliklinika, lekáreň, veterinárna ambulancia, petshop, hobby market, kvetinárstvo, pizzeria, piváreň, kaviareň, výroba a predaj cukroviniek… Súčasťou polyfunkčného objektu bude aj upravená priľahlá verejná zeleň vrátane vybudovania nových 44 parkovacích miest.
Obyvateľov mestskej časti a samosprávu Pereša nebude stáť táto investícia žiadne finančné prostriedky – všetky investície znáša investor, ktorý na prenajatom pozemku mestskej časti v zmysle verejne obchodnej súťaže postaví polyfunkčný objekt vrátane Miestneho úradu s rozlohou 150 m² a ďalšej občianskej vybavenosti na svoje náklady. 

———————————————————————————–

Od roku 2011 sme si po niekoľkých formálnych aj neformálnych stretnutiach zadefinovali podmienky budúcej výstavby polyfunkčného objektu. Boli zverejnené podmienky pre budúcich investorov a prebehol výber investora.
V apríli 2013 bolo prijaté uznesenie ohľadom podpisu zmluvy medzi investorom, spoločnosťou JPC s.r.o. a Mestskou časťou Košice – Pereš. Koncom októbra 2013 bolo vydané rozhodnutie o odstránení stavby (starej budovy MÚ).
Súčasťou polyfunkčného objektu bude Miestny úrad pre samosprávu Pereša s minimálnou rozlohou 150 m2 a nájomným 1€ ročne. Pribudne nový supermarket, predajňa pre domácich kutilov, kvetinárstvo, kaviareň, pizzeria, lekáreň, veterinárna ambulancia a verím, že aj zdravotnícke zariadenie, pošta, bankomat či fitness centrum.
Stará budova bývalého miestneho úradu sa asanuje a vybuduje sa novostavba polyfunkčného objektu s pôdorysom tvaru obdĺžnika s rozmermi 22 x 58m, osadeného v mierne svahovitom teréne. Objekt bude dvojpodlažný, čiastočne podpivničený s plochou strechou. Návrh predkladá objekt kubusového objemu s dvoma nadzemnými podlažiami a s polozapusteným suterénom využívaným pre spoločenskú a športovú funkciu, so vstupom z Bystrickej ulice.
Na 1. nadzemnom podlaží budú umiestnené obchodné priestory a prevádzka supermarketu. Druhé nadzemé podlažie bude čiastočne využívané Miestnym úradom Mestskej časti Košice – Pereš a pre komerčné prevádzky.
Súčasťou polyfunkčného objektu bude aj upravená priľahlá verejná zeleň  a parkovisko s viac ako 44 parkovacími miestami.
Predpokladaná doba výstavby by mala byť 12 mesiacov od vydania stavebného povolenia.
V januári 2014 bolo vydané územné rozhodnutie pre nový polyfunkčný objekt a koncom apríla 2014 stanovisko k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie. 
Momentálne prebieha hydrogeologický prieskum pôdy a vsakovacia skúška, úkony  nevyhnutné pre stavebné konanie. 

http://www.jozefkarabin.sk/polyfunkcny-objekt-peres.html

Updated: 5. apríla 2019 — 22:04

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.