Polyfunkčný objekt Klas na Bukoveckej ulici v Košiciach

O Z N Á M E N I E o začatí územného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania 

Ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním – 07. november 2018 o 10,00 hod.

Novostavba samostatne stojaceho polyfunkčného objektu Klas, situovaného pri križovatke ulíc Bukovecká a Donská.
Hlavný objekt je navrhnutý ako združený objekt supermarketu Klas a bývania. Stavba je navrhnutá ako 10 podlažný objekt bez podpivničenia, zastrešený plochou strechou. Obchod Klas je výškovo riešený cez dve podlažia, bytová časť je riešená cez desať podlaží. Na 1. NP je navrhovaná predajňa a zázemie supermarketu. Na 2. NP sú navrhované spoločné priestory, pivnice a 3 bytové jednotky. Na 3.NP – 10.NP je na každom podlaží 6 bytových jednotiek. Bytové jednotky sú 2 – 4 izbové.
Počet bytov 51 (24 dvojizbových bytov, 26 trojizbových bytov, 1 štvorizbový byt)
Výška stavby na úrovni atiky strechy supermarketu je 6,500 a výška stavby na úrovni atiky strechy bytovej časti je 30,550 m, pričom absolútna výška stavby vrátane komínov, antén, bleskozvodov je na úrovni max. 30,750 m od kóty ± 0,000 m, ktorá je na úrovni podlahy 1. nadzemného podlažia. 

kosice.sk/docuStore_getById.asp?id=64117

Vizualizácie: www.panagraf.sk

Búranie bývalých hospodárskych budov staviteľov socialistických sídlisk – Bukovecká ulica – Nad jazerom. 
V bývalej kantíne, v ktorej sa kedysi vydávala varená strana pre robotníkov, bola pred zbúraním krčma Fliper. V objekte sa nachádzalo aj niekoľko ďalších menších prevádzok.
Na tomto mieste postavia vlastníci siete potravín Klas svoje obchodné centrum spojené so službami.

Viac tu: namiesto-krcmy-fliper-postavia-obchodne-centrum

Updated: 28. marca 2019 — 19:09

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.