Podjazd pri katastri

Podjazd pri Katastrálnom úrade bol už dlhú dobu zaplavený vodou, no nakoľko nie je jasný jeho vlastník, riešiť tento havarijný stav začala civilná ochrana mesta, a to kvôli ochrane mestského majetku – električkovej trate nad podjazdom, nakoľko hrozilo, že podmáčanie mosta naruší jeho statiku.

Aj keď už väčšina vody je odčerpaná, prechádzať týmto podjazdom by som neodporúčal…

Updated: 23. marca 2019 — 21:58

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.