Park Anička – revitalizácia

Už niekoľko týždňov prebieha v parku Anička, v časti , kde niekedy stála reštaurácia s tančiarňou, revitalizácia zelene.
Viac tu: na-anicke-vycistili-plochu-pri-gajdovke-o-stavbe-nikto-nic-nevie

————————————————————————————————–

Pôvodný zámer a informácie z roku 2012 – Nová Gajdovka
Projekt revitalizácie časti územia v rekreačnom parku Anička.
V areáli, ktorý bude slúžiť okrem stálych klientov rehabilitačného zariadenia (dom seniorov), aj širokej verejnosti, budú navrhnuté budovy s komunikačnými trasami, parkovou zeleňou, parkovacími plochami a priestormi pre pasívny oddych.
Základnými prvkami tohto priestoru bude budova pre seniorov, severovýchodne orientovaná, ktorá bude mať okrem ubytovania aj funkciu rehabilitačnú. (Slúžiacu aj pre širšiu verejnosť). Funkciu rekreačnú bude mať budova penziónu, juhozápadne orientovaná, ktorá bude poskytovať reštauračné i ubytovacie služby. Medzi týmito budovami je umiestnený altánok (na pôvodnom mieste), ktorý bude slúžiť na spríjemnenie oddychových aktivít klientov aj širokej verejnosti.
Celý areál je prepojený pešími i cyklistickými trasami, oddelený parkovou zeleňou, ktorá bude deliť opticky aj zvukovo verejnú časť od domu seniorov. V blízkosti penziónu sa bude nachádzať ešte letná terasa napojená na detské ihrisko.
Celý areál má spĺňať pôvodnú doplnkovú funkciu celého územia Anička – Severné mesto a navyše dopĺňať prvky nadštandardu, ktoré budú v tomto priestore zakomponované.
Viac tu: gajdovka.webnode.sk

Nie je ale isté, či sa tento projekt bude nakoniec vôbec realizovať, nakoľko v rámci zmien a doplnkov územného plánu HSA je aj nadjazd ponad rekreačnú oblasť Anička, spájajúci Americkú triedu a Kostoliansku ulicu, čo je pre majiteľa pozemkov prekážkou.Updated: 28. marca 2019 — 20:40

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.