Pamätník obetiam židovského holokaustu

Odhalenie pamätníka deportovaným Židom z košickej tehelne

Presne pred 75 rokmi opustili Košice piatimi transportami občania židovského pôvodu. Nie dobrovoľne, násilím boli naložení do vlakov – smer Osvienčim. Ich život pred deportáciou už dávno nebol idylický. Etnikum, ktoré pred vojnou tvorilo 20% obyvateľov mesta zbavili protižidovské zákony vtedajšieho Maďarska všetkých práv i dôstojnosti. Nesmeli študovať, vstúpiť do kaviarne, knižnice, po 18. hodine vyjsť na ulicu, okná svojich bytov smeli otvárať len do dvora. Nakoniec skončili v tmavých, dusných, nehygienických hangároch na sušenie tehál. Tiesnilo sa ich tam až 12.000 až kým ich nenaložili do vlaku s cieľovou stanicou Osvienčim. Vyhladzovací tábor prežila necelá tisícka.

V nedeľu 2. júna 2019 o 10:30 hod. bude na mieste bývalej košickej tehelne odhalený pamätník všetkým občanom, ktorí sa v roku 1944 nedobrovoľne ocitli za jej múrmi pred ich naložením do vagónov a odoslaní do Osvienčimu, kde na väčšinu z nich čakala kremačná pec.

Pamätník má symbolický význam – každá jedna tehlička symbolizuje ľudskú bytosť, ktorej niť života bola pretrhnutá v tehelni. Zároveň je i silným odkazom pre súčasnosť – spoločnosť je tvorená občanmi, každý z nich prispieva svojou drobnou tehličkou k jej rozvoju. Nesmieme za žiadnych okolností dopustiť, aby sa história zopakovala, aby ktokoľvek presadil názor, že ktorákoľvek tehlička našej spoločnosti je menejcenná.

MsZ schválilo nájom pozemku pre Pamätník obetiam židovského holokaustu

Košice 24. septembra (TASR) – V mestskej časti (MsČ) Košice – Západ má byť umiestnený Pamätník obetiam židovského holokaustu. Mestské zastupiteľstvo (MsZ) na svojom XXII. pokračujúcom zastupiteľstve odsúhlasilo v pondelok Židovskej náboženskej obci Košice nájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Má vyrásť medzi Idanskou ulicou a Moldavskou cestou, parcela je aktuálne využívaná na vyvádzanie psov. MsČ avizovala, že príslušné všeobecne záväzné nariadenie upraví.
Ako sa uvádza v prerokovanom materiáli, pamätník bude vytvorený ako torzo steny z režného tehlového muriva s rozmermi 4 x 1,5 metra. Osadený bude na podstavci z pohľadového betónu.
Text pamätnej tabule, ktorá bude na pamätníku, má byť v slovenčine, maďarčine a angličtine v znení: „Pamätaj. V priestoroch bývalej tehelne bol od konca apríla do začiatku júna 1944 internačný tábor, kde bolo väznených viac ako 10.000 Židov pred odvlečením do koncentračných táborov smrti. Po skončení druhej svetovej vojny sa z nich vrátilo iba niekoľko sto.“
Ako pre TASR povedal predseda Židovskej náboženskej obce Košice Richard Duda, pôvodne išlo o občiansku iniciatívu. „Na pamätník sa prostredníctvom súkromných príspevkov podarilo vyzbierať približne 20.000 eur,“ dodal.
Pamätník má vyrásť z úcty k občanom Košíc, ktorí zahynuli v koncentračných táboroch počas druhej svetovej vojny. Jeho osadenie má pripomínať zriadenie zberného tábora na území mesta Košice v lokalite bývalej tehelne, z ktorého boli občania deportovaní do koncentračných táborov.
Updated: 2. júna 2019 — 15:33

1 Comment

Add a Comment
  1. Zial je to židovský pamätník pre obari holocaustu, ale bez viditeľného zidovskeho symbolu.
    Každý pamätník holocaustu je označený
    viditeľným židovským symbolom.
    Irganitatori zabudli spomenúť , že pán JUDr. Rovinky, ktorý povodne prišiel s myšlienkou pamatnika evolúcie spomenutý , jeho OZ Občania občanov previedlo vyzbierané peniaze na účel výstavby pamatnika

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.