Pamätník Novembra ’89 vo Freedom parku

Pri príležitosti 25. výročia nežnej revolúcie odhalili 17.novembra v Košiciach nový pamätník. Vznikol vďaka občianskej iniciatíve na súkromnom priestranstve Čajakovej ulice, so symbolickým názvom Freedom park.

Pamätník Novembra je venovaný všetkým obetiam exodov na Slovensku v 20. storočí. Autorom výtvarného návrhu je Fero Guldan a podieľali sa na ňom aj výtvarníci – Peter Gurník, Peter Krúpa, Peter Smik, Igor Sokolovský, Ladislav Staňo st.,Ladislav Staňo ml. a Fedor Vico. Všetci bez nároku na honorár vytvorili súbor umeleckých diel, ktoré pripomínajú trinásť exodov počas 20. storočia, ako sú deportácie židov a Rómov, odsun Čechov, Maďarov i Nemcov, vysporiadanie sa s buržoáziou, roľníkmi, kulakmi, rehoľníkmi a mníškami po nástupe komunistov, ale aj emigrácia po roku 1968.

Podľa myšlienkového spolutvorcu Mira Polláka má „charakter akéhosi civilného chrámu“, preto je tvorený ikonostasom, obetným stolom a lavicami a v pozadí stoja varovne pospájané vojenské postele.

Viac tu: http://www.kosicednes.sk/pamatnik-pripomina-november-89-exody-v-20-storoci/

Updated: 27. júna 2019 — 21:50

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.