Pamätná tabuľa Jána Pavla II.

DEŇ BLAHOSLAVENÉHO JÁNA PAVLA II. V KOŠICIACH

Vo štvrtok 26. mája sa na Teologickej fakulte v Košiciach KU v Ružomberku konala konferencia pripomínajúca nedávno blahorečeného pápeža Jána Pavla II.

Po úvodnej modlitbe Mons. Bernarda Bobera, košického arcibiskupa – metropolitu odzneli jednotlivé príspevky a bol aj priestor na kladenie otázok a diskusné príspevky. Prof. Cyril Hišem sa zameral na zmapovanie života tohto pápeža a jeho prínos pre Cirkev i svet. Prof. Jozef Jurko ponúkol analýzu troch apoštolských ciest Jána Pavla II. na Slovensko a výzvy, ktoré počas nich adresoval Slovákom. Mons. Stanislav Stolárik, pomocný košický biskup, pripomenul vo svojom príspevku výzvy z prvého listu Jána Pavla II. kňazom na Zelený štvrtok 1979. Záver konferencie patril prof. Jozefovi Leščinskému, ktorý jemu vlastným štýlom hovoril o tom, čo by nám dnes povedal Ján Pavol II. Vrcholom konferencie bolo slávenie sv. omše v Seminárnom kostole sv. Antona Paduánskeho, po ktorej otec arcibiskup Mons. Bernard Bober požehnal pamätnú tabuľu na priečelí seminárnej budovy, na mieste, z ktorého sa v roku 1995 prihovoril bl. Ján Pavol II. Košičanom. Nech príklad bl. Jána Pavla II. roznieti v mnohých túžbu svedčiť o posolstve spásy nielen slovami, ale aj životom.

http://www.kske.sk/

Updated: 12. apríla 2019 — 20:20

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.