Otvárací ceremoniál – Košice EHMK 2013

História projektu
Prestížny titul Európske hlavné mesto kultúry udeľuje Európska komisia a Európsky parlament od roku 1985 s cieľom podpory trvale udržateľného kultúrneho rozvoja daného mesta so zapojením všetkých kultúrnych subjektov a zvýšením záujmu obyvateľov vybraného európskeho mesta o dianie v ňom. V roku 2008 zvíťazili Košice s projektom Interface 2013 nad ostatnými slovenskými kandidujúcimi mestami Nitrou, Martinom a Prešovom a stali sa tak prvým slovenským mestom s týmto titulom.
 
Projekt Interface 2013
Projekt Interface 2013 sa usiluje o transformáciu Košíc ako silného priemyselného centra na postindustriálne mesto s kreatívnym potenciálom, univerzitným zázemím a novou kultúrnou infraštruktúrou. Tvorcovia prinášajú do Košíc koncept kreatívnej ekonomiky – prepojenia ekonomiky a priemyslu s umením – čím sa vytvára priestor pre rozvíjanie oblastí kreatívneho priemyslu (dizajn, médiá, architektúra, hudobná produkcia, film, informačné technológie, počítačové hry) a kreatívneho turizmu.
 
Kultúrny a umelecký program
Umelecký a kultúrny program na samotný rok 2013 vychádza z koncepcie udržateľných aktivít s dlhodobým efektom na kultúrny život mesta a regiónu. Program pre rok 2013 je rozdelený do piatich línií:
 • Laboratórium živej kultúry – využitie potenciálu súčasnej košickej kultúrnej scény a stimulácia nových foriem umenia
 • Otvorený verejný priestor – alternatívna prezentácia umenia mimo „kamenných inštitúcií“ so zapojením okrajových častí mesta
 • Košické živly – svetlo, voda a zvuk – netradičné podujatia s ťažiskom v Kunsthalle, bývalej krytej plavárni
 • Vpred ku tradícii – vpred ku koreňom – formovanie novej kultúrnej identity mesta s využitím tradičných foriem umenia a preferovaním lokálnych ikonických osobností (Sándor Márai, Gyula Kosice, Juraj Jakubisko a Ľudovít Oelschläger)
 • Putujúce mesto – zviditeľnenie košickej kultúry v regióne, štáte a Európe, zapojenie do medzinárodného kontextu
Kľúčové podujatia
 • Use the C!ty festival – súčasné umenie vo verejnom priestore
 • Biela noc/Nuit Blanche – hudobné a svetelné inštalácie v urbánnom prostredí
 • eduMena Košice – interpretácia starej hudby
 • Svetové dni novej hudby ISCM/ISCM World New Music Days – najvýznamnejšia celosvetová prehliadka vážnej hudby, 90. ročník v Košiciach
 • Mesiac autorského čítania – literárny festival
 • Čím je pre Prahu Kafka, tým je Márai pre Košice – preklad diela do slovenčiny
 • Imaginácie – medzinárodné predstavenie s 13 inštaláciami v urbánnom prostredí
 • Svedectvo krvi – súčasná dráma o živote Troch košických mučeníkov
 • Cassovia folk fest – tradičný festival doplnený o country, írske tance, hip-hop, orientálne tance ai.
 • Leto v parku – multižánrový festival mestského typu (hudba, divadlo, film, tvorivé dielne)
 • Košická moderna – výstava o pokrokovej košickej medzivojnovej avantgarde
 • Trienále súčasného umenia – predstavenie umenia 21. storočia (fotografia, video art, digitálne umenie)
 • Oltár majstra z Okoličného – zreštaurovanie a vystavenie v Dóme svätej Alžbety
 • Jakubiskove dni – premietanie kompletnej filmografie
 • Ľudovít Oelschläger – putovná výstava o jednom z najproduktívnejších predstaviteľov slovenskej medzivojnovej architektúry
 • AICA kongres – medzinárodný kongres kritikov súčasného umenia
 • Dni nového tanca/New Dance Days – festival súčasného tanca
 • Zlatý žobrák – medzinárodný festival lokálnych televízií
 • Festival divadiel strednej Európy – tradičné podujatie na Hlavnej ulici
 • Hudba medzi Východom a Západom – medzinárodný koncert klasickej hudby
 • Gyula Kosice – výstava košického rodáka, sochára a vizionára inžiniersko-plastickej estetiky
 • Mesto zvuku/Sound City Days – súčasné zvukové a elektronické umenie
 • Návrat vody do mesta – multižánrové umelecké vystúpenie v koryte bývalého Mlynského náhonu
Hlavné investičné projekty Európskeho hlavného mesta kultúry Košice 2013
 • Kasárne Kulturpark – prestavba kasární na Kukučínovej ulici na novú kreatívnu, vzdelávaciu a oddychovú štvrť Košíc
 • SPOTs – prestavba vybraných sídliskových výmenníkových staníc na kultúrne komunitné centrá
 • Kunsthalle/Hala umenia – prestavba nevyužívanej starej krytej plavárne na multifunkčné kultúrne centrum s medzinárodným programom
 • Mestský park, parky Komenského a Moyzesova – revitalizácia verejného priestoru
 • Košický hrad, Amfiteáter, kaštieľ v Krásnej, Dóm svätej Alžbety, Ulička remesiel – rekonštrukcia
Updated: 13. apríla 2019 — 9:59

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.