Ostrov kultúry – Východoslovenské múzeum

Otvorená zóna 1
Historická účelová budova Východoslovenského múzea Košice
Celkové výdavky projektu : 3 305 346,63 €
Požadovaná výška NFP : 3 140 079,30 €
Spôsob riešenia projektu vyplýva z charakteru budovy, ktorá je národnou kultúrnou
pamiatkou – NKP. Pri návrhu aktivít bolo nutné zohľadniť stanoviská Krajského
pamiatkového úradu v Košiciach. Rekonštrukcia začala v r. 2008, doteraz
sa zrekonštruovalo podkrovie (administratívne zázemie – na 4.NP, výstavné
a expozičné priestory na 3.NP, toalety). V rámci 3. etapy sa zrekonštruujú výstavné
priestory. Tento projekt (4. etapa) obsahuje dokončenie prác, ktoré neboli súčasťou predošlých etáp. Všetky časti projektu „Otvorená zóna 1“ budú po jeho dokončení
otvorené, t.j. prístupné verejnosti. Spôsob riešenia je previazaný s tým, čo sa má
dosiahnuť – pripraviť priestor pre kultúrne aktivity v rámci EHMK 2013 zamerané
na umenie, históriu, ale netradične aj pre podujatia divadelné, hudobné a tanečné.
Projekt je tvorený dvomi aktivitami. Súčasťou hlavnej aktivity je Rekonštrukcia
historickej účelovej budovy Východoslovenského múzea, ktorá obsahuje 5 stavebných
objektov:
– SO 01 budova VSM vrátane reštaurovania povrchov a fasád,
– SO 02 terénne úpravy – dláždenie chodníkov,
– SO 03 oplotenie,
– SO 04 miniskanzen – reštaurovanie kostolíka a zvonice, drevený altán, drevené
pódium, presklená stena, infopult, infotabuľa a mobiliár,
– SO 05 vonkajšie osvetlenie.
Ďalšiu súčasťou je Projekt interiéru expozície Košického zlatého pokladu (trezorovej
miestnosti). Vytvorí sa interaktívna komorná expozícia v tme s nasvietením exponátov
– atypické nástenné vitríny, závesné sklenené valce na prezentáciu top zbierok,
osvetlenie vitrín i priestoru a podlaha. Súčasťou je audiovizuálny systém – dotykové
LCD panely s podrobnými informáciami o 2920 minciach.
Po ukončení realizácie projektu sa zvýši kvalita poskytovaných služieb v rámci
VSM, ktorého ponuka bude bohatšia a kvalitnejšia. Návštevníci podujatí
organizovaných v rámci EHMK Košice 2013 budú mať k dispozícii
aj zrekonštruovanú historickú budovu VSM a jej okolie – miniskanzen. Bude
vytvorený priestor pre aktivity špeciálne pripravené pre rok 2013, ale aj ďalšie
činnosti:
o výstavy – napr. z francúzskych, poľských a maďarských múzeí;
o hudobné, tanečné a divadelné predstavenia v rámci miniskanzenu,
o komorné podujatia v rámci budovy,
o budú otvorené stále expozície – Košický zlatý poklad, archeologická
expozícia, drevený kostol z Kožuchoviec a zvonica z Ašvane.
Celkovo sa výrazne zlepší infraštruktúra poskytujúca priestor pre aktivity VSM,
pričom okrem samotnej rekonštrukcie priestorov budovy VSM (vstupná časť,
schodištia, salónik, predsália, vrátane reštaurovania vnútorných povrchov a fasád)
sa vytvoria aj nové možnosti v rámci miniskanzenu, kde bude zrekonštruovaný kostol
a zvonica, vytvorí sa pódium, altán a ďalšie prvky. Súčasťou sú terénne úpravy,
rekonštrukcia historického oplotenia a osvetlenie. Rekonštrukciou sa zároveň vytvorí
bezbariérový vstup do budovy.

 

Súvisiace odkazy:

Rekonštrukcia podkrovia účelovej budovy múzea

14. novembra inštalovali do historickej drevenej zvonice v areáli Východoslovenského múzea nový bronzový zvon. Je na ňom symbol múzea a nápis Košice EHMK 2013, pripomínajúci tohtoročný košický titul Európske hlavné mesto kultúry.
Zvon s hmotnosťou 38 kilogramov umiestnili do zvonice pochádzajúcej z obce Mineraľnoje na Zakarpatskej Ukrajine. „Bude tu trvale prístupný a viditeľný pre návštevníkov Východoslovenského múzea, a bude sa naň dať aj zvoniť,“ uviedol pre TASR kustód výtvarného umenia VSM Ivan Havlice.
Bronzový výrobok odlial majster zvonolejár Michal Trvalec zo Žarnovickej Huty počas akcie Zvonky zvoňte, ktorá predchádzala známemu košickému podujatiu Biela noc.

Fotografie z odlievania zvona

Updated: 1. apríla 2019 — 20:05

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.