Osobnosti Košíc

V dobe, keď „skutočnými“ osobnosťami sú moderátori, DJi, víťazi reality show, rôzne superstar, celebriti a dokonca prepytujem politici, skutočné osobnosti Košíc sa len ťažko presadzujú, veď nemajú mediálne kampane, schopných agentov a často už ani nežijú. Napriek tomu existovali a boli to oni, ktorí posunuli rozvoj Košíc dopredu alebo tomuto mestu pritiahli slávu už len preto, že sa práve v ňom narodili či pobudli.

Keby neprišiel na svet Béla Gerster (1850-1923), Gréci by meškali s otvorením Korintského prieplavu a možno aj Panamský prieplav by stavali o pár metrov inde. Našťastie v Košiciach je & rodný dom Bélu Gerstera, kde sa to všetko začalo. Keby Aurel Stodola (1859-1942) nebol zmaturoval na košickej vyššej reálnej škole, tak by zmaturoval niekde inde, ale takto môžeme byť hrdí na takého tvorcu teórie parných turbín a majstra termodynamiky, na ktorého prednášky v Zürichu chodil aj Albert Einstein. Keby sa Imrich Henszlmann (1813-1888) nebol narodil v Košiciach, asi by Dóm sv. Alžbety bol dnes v horšom stave a celá maďarská umenoveda by začala písať svoje dejiny neskôr.

Takto by som mohol pokračovať vo výpočte (sveto)známych Košičanov, ale nebudem. Zoznam tých, ktorých oceňujú návštevníci mesta, obohatíme aj o takých, ktorých si zvolili samotní Košičania. Košice totiž ako prvé mesto na Slovensku vyhlásilo anketu o NAJKošičana všetkých čias. Jej výsledky po polroku hlasovania budú oznámené konečne práve na tejto potulke.

Updated: 26. marca 2019 — 22:14

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.