Organizácia dopravy počas modernizácie električkovej trate na Komenského ulici

Z dôvodu realizácie stavby „KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice“ – UČS 14, bude čiastočná uzávierka miestnych komunikácií v Košiciach – Sever, Staré mesto:

Ulice – prejazd križovatkou v trase Hlinkova – Watsonova bude s odklonom cez ulicu Komenského smer Čermeľská cesta a späť.

Termín: od 08.07.2017 do 31.08.2017

——————————————————————————————–

V sobotu 27.5.2017 ráno sa v rámci stavby MET zatvára z dôvodu realizácie vodovodu jazdný pás Komenského ulice v úseku Hlinkova – Havlíčkova.
Obchádzkové trasy budú vyznačené dočasným dopravným značením – v smere od Amfiteátra cez Watsonovu – Hurbanovu – Slovenského /dočasne zjednosmernená/ – F.Urbánka – Havlíčkovu smer Čermeľ alebo cez Hlinkovu – križovatku Mier – Národnú triedu – Kostoliansku cestu smer Čermeľ, zo smeru od THC – Furče – Prešova cez Hlinkovu – križovatku Mier – Národnú triedu – Kostoliansku cestu, alebo cez križovatku Komenského – Hlinkova – Watsonova cez F.Urbánka – Havlíčkovu smer Čermeľ.

Vypracoval: Ing. P.Titl

    

——————————————————————————————————-

V spolupráci s mestom, Euroviou, DPMK a Krajským dopravným inšpektorátom sa cez víkend čiastočne upraví existujúce dočasné dopravné značenie na uliciach Tomášikova – Tolstého – Obrancov mieru, aby mohla od pondelka 24.4.2017 premávať po obchádzkovej trase náhradná autobusová doprava a Eurovia plne rozvinúť stavebné činnosti na tejto časti stavby MET. Križovatka Národná trieda – Obrancov mieru bude v čase dopravnej špičky riadená dopravnou políciou.

Pozor na úsek Tolstého medzi Tomášikovou a Obrancov mieru – bude zjednosmernený v smere od Tomášikovej, dôjde aj v zmene prednosti v jazde v križovatke Tomášikova – Tolstého.
Po južnej strane Tomášikovej bude osadený zákaz zastavenia, pred škôlkou na Obrancov mieru zákaz státia.
Ostatné existujúce úpravy dopravného značenia a organizácie dopravy na uzloch VSS, Zimná – B.Němcovej a Komenského ostávajú bez zmeny.

linkax2.jpg

Vypracoval: Ing. P.Titl

————————————————————————————————————–

Uzávery na Komenského ulici, priľahlých cestných komunikáciách, a obchádzkové trasy platné od stredy 19.4.2017

Mesto Košice ako príslušný cestný správny orgán povolilo žiadateľovi a zároveň zhotoviteľovi diela (EUROVIA SK) uzávierku miestnych komunikácií v mestských častiach Košice – Sever a Košice – Staré mesto nasledovne:

Úsek Námestie Maratónu Mieru – Slovenskej jednoty : úplná uzávera.
Úsek Slovenskej jednoty – Letná: čiastočná uzávera ľavých jazdných pruhov.
Úsek Letná – Tomášikova : čiastočná uzávera ľavého jazdného pruhu.
Úsek Tomášikova – Vysokoškolská: úplná uzávera.
Úsek Vysokoškolská – Obrancov Mieru: čiastočná uzávera ľavých jazdných pruhov.
Úsek Obrancov Mieru – Watsonova: úplná uzávera pravého jazdného pruhu.
Úsek Námestie Maratónu Mieru – Havlíčkova: úplná uzávera koľajového telesa. 

Uzavretý bude vjazd do križovatky Komenského ulica – Námestie Maratónu Mieru zo Strojárenskej ulice. 
Na vjazde do Komenského ulice bude uzavretá Garbiarska ulica, v celom úseku od Gorkého však bude dočasne obojsmerná.
Úplne uzavretá bude Komenského ulica v úseku Garbiarska – Bocatiova, smer juh – sever. 
V opačnom smere (úsek Park Angelinum – dvor na Komenského č. 8) bude Komenského ulica uzavretá iba čiastočne. Vozidlá, ktoré sa budú chcieť dostať ku garážam na Komenského 4 – 8, budú mať povolený vjazd z Park Angelinum.

Na vjazde do Komenského ulice bude uzavretá Bocatiova ulica, od Czambelovej po Komenského bude v celej dĺžke dočasne zmenená na obojsmernú. Dočasne aj Czambelova, v úseku Bocatiova – Slovenskej jednoty.
Obojsmerne bude Komenského ulica uzavretá úplne v úseku Bocatiova (Park Angelinum) – Slovenskej jednoty.
Prejazd Komenského ulicou v úseku Slovenskej jednoty – Letná bude v smere juh – sever umožnený iba v jednom jazdnom pruhu, v opačnom smere bude od Letnej ulice uzavretý koľajový prejazd na ulici Slovenskej jednoty. Vjazd bude možný iba k Pošte 4, a tiež prejazd Komenského späť ku Letnej ulici.

ORGANIZÁCIA AUTOMOBILOVEJ DOPRAVY:

– od Hviezdoslavovej ulice smer Komenského: odbočiť vpravo do Strojárenskej, smer Gorkého ulica. 
– od Slovenskej jednoty smer Letná: z Komenského vľavo smer Letná, rovno smer Tomášikova, vpravo smer Chalupkova – Czambelova , obe ulice budú v úseku Komenského – Slovenskej jednoty opačne jednosmerné.
– od Letnej odbočiť vľavo do Komenského smer Tomášikova, rovno smer Chalupkova – Czambelova – Slovenskej jednoty, alebo vpravo k Pošte 4. Vjazd z Komenského do križovatky od Tomášikovej bude uzavretý.
– prejazd Komenského ulicou v úseku Letná – Tomášikova bude v smere juh – sever možný iba v jednom jazdnom pruhu, v opačnom smere bude tento úsek úplne uzavretý.
– v križovatke Komenského – Tomášikova bude doprava zo smeru Komenského od Letnej odklonená vpravo do Tomášikovej, ktorá bude dočasne jednosmerná v opačnom smere – od Komenského po Tolstého.
– úplne uzavretá bude Komenského ulica v úseku Tomášikova – Vysokoškolská, takisto aj podjazd na Kisdyho ulici. Tá bude zo smeru Komenského uzavretá, a opačne jednosmerná v celej dĺžke od Tolstého ulice. Podjazd od Tolstého ulice bude dočasne obojsmerný.
– v úseku Vysokoškolská – Obrancov mieru bude Komenského ulica prejazdná obojsmerne, vrátane oboch koľajových prejazdov.
– z Vysokoškolskej ulice bude možný prejazd v smere na Obrancov mieru iba vľavo po Komenského ulicu, tam bude treba odbočiť vpravo smer Národná trieda. 
– z Obrancov mieru sa bude dať odbočiť iba vľavo po Komenského ulicu smer Vysokoškolská, odtiaľ vpravo, smer B.Němcovej.
– v úseku Obrancov mieru – Hlinkova (Watsonova ulica) bude v smere juh – sever Komenského ulica uzavretá úplne, doprava bude odklonená do ulice Obrancov mieru. V opačnom smere bude Komenského prejazdná v jednom jazdnom pruhu.
– vjazd do Komenského ulice v križovatke bude z Watsonovej a Hlinkovej ulice bez obmedzení.
-vjazd do križovatky zo smeru Komenského od centra bude uzavretý.
– vjazd zo smeru Komenského od Čermeľa bude možný vpravo a rovno, smer vľavo bude uzavretý. 
– v úseku Watsonova (Hlinkova) – Havlíčkova bude Komenského ulica prejazdná obojsmerne v jednom jazdnom pruhu.

Vodičov budú navigovať do obchádzkových tratí dočasné dopravné značenia a zariadenia na všetkých dotknutých miestnych komunikáciách. 

Legenda k mapám:
Zelená čiara: doprava obojsmerne bez obmedzenia
Modrá čiara: doprava s obmedzením – jednosmerne
Oranžová čiara: doprava s obmedzením – slepá ulica, zmena organizácie dopravy
Červená čiara: komunikácia uzavretá
Fialová prerušovaná: prejazd iba pre dopravnú obsluhu

Spracoval: Ing. Pavel Titl

www.kosice.sk/article.php?id=19157

Updated: 25. januára 2019 — 19:22

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.