Opravy komunikácií – Pribinova a Davida Feju

Dňom 29.07.2014 sa v rámci rozsiahlych opráv komunikácií začne s frézovaním jestvujúcich vrstiev asfaltobetónu na Pribinovej ulici. Z uvedeného dôvodu budú počas stavebných prác dopravné obmedzenia na uvedenej ulici. Doprava bude riadená podľa schváleného projektu dopravného značenia s čiastočnými uzávierkami.

Počas tohto týždňa budú zahájené práce aj na ulici Dávida Feju. V prvej etape budú stavebné práce pozostávať z výmeny obrubníkov bez väčších dopravných obmedzení. Pri realizácie telesa komunikácie budú počas stavebných prác dopravné obmedzenia na uvedenej ulici. Doprava bude riadená podľa schváleného projektu dopravného značenia s čiastočnými uzávierkami.

Staré vlečkové koľaje – zrušené so zrušením nákladnej dopravy k 31.12.1964

Updated: 25. marca 2019 — 21:44

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.