Oprava prepadávajúceho sa podchodu pre peších na Furči

Po ôsmich mesiacoch sa skončila oprava prepadávajúceho sa podchodu pre chodcov pod frekventovanou štvorprúdovou komunikáciou na Triede L. Svobodu na košickej Furči. Do prevádzky bol daný 1.4.2015.

Celková investícia na opravu podchodu 728 655 € – cca 22 mil. Sk (vrátane vypracovania projektovej dokumentácie).

Zhotoviteľom rekonštrukcie boli Inžinierske stavby. Počas obnovy životu nebezpečného podchodu odstránili narušenú konštrukciu podchodu a nahradili ju novou, upevnili ho mostnými nosnými konštrukciami, zvýšili únosnosť nosníkov, opravili schodiská, podchod vydláždili, nainštalovali nové osvetlenie, elektrickú plošinu pre mamičky s kočíkmi a vozičkárov a osadila sa bezpečnostná kamera. Zároveň sa vymenil aj prístrešok podchodu.

——————————————————————————————————-

Od soboty 2.8.2014 spoločnosť Inžinierske stavby a.s. Košice v rámci stavby : „Odstránenie havarijného stavu nosného systému podchodu pre peších v km 1,8975 na Tr. arm. generála L. Svobodu “ zrealizuje zmenu organizácie dopravy na uvedenom úseku komunikácie.
Z tohto dôvodu budú počas stavebných prác dopravné obmedzenia na uvedenej ulici. Doprava bude riadená podľa schváleného projektu dopravného značenia s presmerovaním dopravy.
http://kosice.sk/article.php?id=14510

Dopravný podnik mesta Košice oznamuje, že od soboty (02.08.14) dôjde k presunutiu zastávky Poliklinika Východ smer Kalinovská, z dôvodu rekonštrukcie podchodu. Dočasná zastávka bude umiestnená o 200m pred trvalou zastávkou.
http://www.dpmk.sk/aktuality/zastavka-poliklinika-vychod-docasne-premiestnena

Mimoriadna udalosť havária – vykonanie sanačných opatrení, ktorými sa zamedzí vzniku škôd na životoch, zdraví a majetku obyvateľstva stavebné a montážne práce na odstránení jestvujúcich konštrukcií komunikácie a podchodu potrebných pre vykonanie sanačných prác na poškodených nosných prvkoch, na sanačných prácach a na opätovnom zriadení odstránených konštrukcií vrátane dodávok súvisiacich stavebných výrobkov a materiálov s ich dopravou na miesto použitia.
Odstránenie a spätné zriadenie konštrukcií: 740 m2, výkopy: 197,9 m3, mostné nosné konštrukcie ŽB: 49,815 m3, oceľ. materiál kotevné tŕne, výstuž mostných konštrukcií: 5,542 t, zvýšenie únosnosti nosníkov: 3 ks, reprofilácia konštrukcií a ochrana výstuže: 317,344 m2, izolácie: 835,540 m2 a.i. súvisiace.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH – Hodnota 455 000,0000 EUR
https://www.uvo.gov.sk/sk/evestnik/-/vestnik/255191 

Updated: 25. marca 2019 — 21:32

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.