Oprava mosta na Furči

Tento týždeň boli na moste, v rámci záruky, odstraňované drobné chyby na mostných záveroch.

——————————————————————————————————

Od stredy 6.9.2017 začalo platiť kvôli opravám mosta na „Furči“ obmedzenie dopravy

Spoločnosť Metrostav, a.s. Praha, začala 4.9.2017 s prípravnými prácami na stavbe „Oprava cestného mosta na Triede arm. gen. L. Svobodu v Košiciach“. Prípravné práce, vrátane vytýčenia podzemných sietí (voda, plyn, elektrina a pod.) trvali do stredy (6. 9. 2017). 

V stredu okolo 15.00 hod. začal zhotoviteľ diela osadzovať v uvedenej lokalite prenosné dopravné značenia, a ešte v ten deň podvečer začali platiť v danom úseku aj dopravné obmedzenia pre motoristov. V zmysle schváleného projektu dočasného dopravného značenia, bude automobilová doprava presmerovaná zo štyroch jazdných pruhov do dvoch. Opravy mosta, ktoré sa začnú „na ostro“ vo štvrtok (7. 9. 2017) frézovaním povrchu mostného telesa, by mali trvať približne štyri mesiace. Potom budú ešte nasledovať terénne úpravy okolia mosta, dokončovacie práce, a uvedenie mosta do prevádzky.

www.kosice.sk/article.php?id=19881

Prejazd autobusu po nových kanáloch…

—————————————————————————————

Chodci nebudú môcť prechádzať cez most na „Furči“

Spoločnosť METROSTAV a.s. tam od štvrtka (2. 11. 2017) začne s prácami na II. etape stavby „Oprava cestného mosta na Tr. arm. gen. L. Svobodu v Košiciach“. Doprava bude presmerovaná na opačnú stranu hornej časti mosta, kde už boli stavebné práce zrealizované. Automobilová doprava bude obmedzená v zmysle schváleného projektu dočasného dopravného značenia do dvoch jazdných pruhov. Obmedzenia sa však dotknú tento raz aj peších, priechod pre chodcov cez most nebude možný.

Okrem stavebných prác, ktoré sa týkajú ďalších dvoch jazdných pruhov a chodníka, bude zhotoviteľ diela robiť aj na spojnej časti mostnej konštrukcie.

www.kosice.sk/article.php?id=20148

Updated: 24. marca 2019 — 21:35

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.