Oprava horúcovodu v Moldavskej križovatke

V mesiacoch august až október 2017 zrealizuje Tepláreň Košice, a. s. havarijnú opravu horúcovodného potrubia v kruhovom objazde na Moldavskej ulici v Košiciach. Práce, ktoré súvisia s obmedzením dopravy sú naplánované na mesiac august.


Oprava horúcovodného potrubia začne v zeleni kruhového objazdu pri koľajniciach električiek. Trasa opravy bude križovať komunikáciu kruhového objazdu dvakrát. V termíne od 1. augusta do 16. augusta bude uzatvorený priamy smer v kruhovom objazde od Moldavskej ulice v smere na OC Optima a Moldavu. V termíne od 17. augusta do 2. septembra bude uzatvorený výjazd z kruhového objazdu od Steel Arény (Moldavská ulica) na Triedu SNP (Terasu).
Čiastočnú uzávierku komunikácie v období od 1. augusta do 2. októbra 2017 schválilo Mesto Košice po predložení projektu dočasného dopravného značenia (DDZ). Tento posúdil a schválil  Krajský dopravný inšpektorát Košice (KR PZ KDI Košice). Napriek schválenému termínu do začiatku októbra, opravu horúcovodu v komunikácii plánuje tepláreň ukončiť do začiatku školského roka, kedy sa očakáva nárast dopravného zaťaženia v meste. Všetky  práce v kruhovom objazde, ktoré však nebudú mať vplyv na dodávku tepla pre Košičanov, plánuje TEKO, a. s. ukončiť do konca októbra 2017, a to vrátane povrchových úprav.

teko.sk/oprava-horucovodneho-potrubia-na-moldavskej-ulici

—————————————————————————————–

Zmena organizácie dopravy v kruhovom objazde Moldavská, MHD bude dočasne vynechávať zastávky Spoločenský pavilón a DPMK.

Zmena organizácie dopravy v kruhovom objazde Moldavská, MHD bude dočasne vynechávať zastávky Spoločenský pavilón a DPMK.

Vo štvrtok 17.8.2017 dochádza k zmene organizácie dopravy v kruhovom objazde Moldavská v smere od centra mesta. Uzatvára sa výjazd z kruhového objazdu smer Moldavská – Trieda SNP a zároveň sa otvára prejazd kruhovým objazdom v smere Stredná odborná škola automobilová (SOŠa) – Šaca. Dôvodom je oprava horúcovodného rozvodu TEKO.

V tejto súvislosti sa menia trasy liniek MHD:

Autobusové linky 10, 32, 34, 54, N3 a N4 od zastávky SOŠ automobilová v smere na Luník VIII budú premávať po Moldavskej ceste a Popradskej ulici.  V odklonovej trase vynechajú zastávky Spoločenský pavilón a DPMK (obe zastávky budú pre tieto linky dočasne zrušené) a zastavia v náhradnej zastávke Moldavská, obchodné centrá na začiatku Popradskej ulice.
V opačnom smere (Luník VIII – SOŠa) sa trasy  liniek 10, 32, 34, 54, N4, N3 nemenia.
Trasa linky 17 sa nemení

Predpoklad trvania obmedzenia :  do ukončenia stavebných prác (približne 2 týždne).

www.dpmk.sk/aktuality/2017/zmena-organizacie-dopravy-v-kruhovom-objazde-moldavska-mhd-bude-docasne-vynechavat

Updated: 3. apríla 2019 — 22:11

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.