Oprava horúcovodu – Moldavská križovatka

Práce sú už ukončené…

——————————————————————————————————–

Bez obmedzenia dodávok tepla začala 25. augusta 2014 spoločnosť Tepláreň Košice, a.s. opravu horúcovodného potrubia na Alejovej ulici a kompenzátora v kruhovom objazde na Moldavskej ulici. Do 13. októbra prebiehali práce bez výrazného obmedzenia dopravy. Rozsah prác si vyžiada aj obmedzenia dopravy, ktoré potrvajú približne 1 mesiac. Počas opravy bude vymenené potrubie priemeru 2 x 600mm v dĺžke 195 m a vymenený „U“ kompenzátor pod cestným telesom kruhového objazdu. Obmedzenia dopravy boli navrhnuté dopravným inžinierom a boli prerokované a schválené príslušnými orgánmi (Dopravný inšpektorát a Magistrát mesta KE). Termín, v ktorom sa oprava realizuje, musel zohľadniť a byť koordinovaný s ostatnými rekonštrukčnými prácami v meste, najmä IKD (Integrovaná koľajová doprava) a MET (Modernizácia električkových tratí) a bol podmienený ukončením opráv horúcovodu na Štúrovej ulici ( križovatka z Kuzmányho ul. ) a Toryskej ulici. Snahou TEKO, a.s. je čo najviac skrátiť čas opravy, avšak len do toho rozsahu, aby boli dodržané technologické postupy pri zváraní potrubia, ale najmä pri uvedení cestného telesa do pôvodného stavu (zásyp, zhutnenie, betonáž, asfaltovanie).

——————————————————————————————————

18.10.2014 bola spustená premávka v jednom jazdnom pruhu na Alejovej, v smere od Gemerskej po kruhový objazd.

O tejto alternatíve včera 17.10.2014 rokovali kompetentní počas celého dňa a nakoniec sa aj rozhodli. Premávka v jednom jazdnom pruhu tak na Alejovej bude spustená od soboty 18.októbra. Nadšený týmto plánom však nebol dopravný expert, požiadaný o vypracovanie takéhoto návrhu, Pavel Titl, podľa ktorého sa doprava viac zahltí. Zákazové dopravné značenie tak z križovatky Alejová-Gemerská zmizne, v polovici cesty ku kruhovému objazdu však budete informovaní o možnosti odbočky doprava a obchádzky cez Ostrovského, Lomonosovovu a Dunajskú ulicu. Do konca budúceho týždňa sa situácia zmení aj na kruhovom objazde, kde sa ukončí jedna časť prác.

Updated: 3. apríla 2019 — 22:15

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.