Oprava dilatácií mosta cez Hornád na Ukrajinskej ulici v Krásnej

Od piatku čiastočne uzavrú most v Krásnej, premávku bude riadiť svetelná signalizácia

Dňa 22.3.2019 (piatok) od 7.00 hod. začne oprava mostných dilatácií mosta cez rieku Hornád na Ukrajinskej ulici v mestskej časti Košice – Krásna.  Uzavretý bude jazdný pruh v jednom smere s upravenou prednosťou, premávka bude riadená pomocou prenosnej svetelnej signalizácie. 

Práce budú spočívať vo vybúraní poškodených častí dilatácií a živičného krytu pred/za dilatáciami, zhotovení nových pružných asfaltových dilatácií a spätného položenia živičného krytu. V sobotu (23.3.2019) bude premávka na moste dočasne obnovená v obidvoch smeroch. Nasledujúci víkend, v sobotu 30.3.2019, bude uzavretý jazdný pruh smerom od Slanca do Košíc, a v nedeľu 31.3.2019, bude uzavretý jazdný pruh smerom z Košíc na Slanec. Predpokladaný termín ukončenia prác je plánovaný v nedeľu 31.3.2019 o 18.00 hod., v prípade nepriaznivého počasia budú práce ukončené až 6. 4., respektíve 7.4.2019. 

Mostné dilatácie bude opravovať spoločnosť OAT, s.r.o. Bratislava, finančné náklady na uvedené práce, ktoré budú hradené z rozpočtu mesta, predstavujú sumu 27 978,84 Eur bez DPH.

www.kosice.sk/clanok/od-piatku-ciastocne-uzavru-most-v-krasnej-premavku-bude-riadit-svetelna-signalizacia

——————————————————————————————————————-

V termíne od 14. decembra 2018 do 30. apríla 2019 sa budú realizovať stavebné práce na oprave dilatačných škár na cestnom moste na komunikácii II/552 na Ukrajinskej ulici. Doprava bude riadená prenosnou svetelnou signalizáciou.
Dodávateľ prác: OAT, s.r.o. Cena objednávky 33 574,61 € 

kosicekrasna.sk/userfiles/5/povolenie čiastočnej uzávierky.pdf

Cestný most cez rieku Hornád sa začne opravovať až v jarných mesiacoch, keď to už dovolia klimatické podmienky – špeciálne stavebné práce sa môžu vykonávať pri teplote nad + 8ºC. Mesto Košice zatiaľ dočasne vyplnilo poškodenú dilatáciu zimnou asfaltovou zmesou.

Updated: 31. marca 2019 — 18:43

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.