Oprava cesty medzi Krásnou a Košickou Poliankou

Mesto Košice dnes popoludní (31.5.2016) odovzdá do užívania zrekonštruovanú miestnu komunikáciu Krásna nad Hornádom – Košická Polianka.
Dodávateľ prác „Združenie – Košice, rekonštrukcia pozemných komunikácií“ (Eurovia SK, a.s., a Inžinierske stavby, a.s.), nemal v Košickej Polianke vôbec ľahkú úlohu. Dnes už zrekonštruovaná komunikácia mala rad povrchových, konštrukčných a mechanických porúch, ako napríklad strata drsnosti vozovky, výtlky, vyjazdené koľaje, či sadnuté kanalizačné vpuste.

Vzhľadom na havarijný stav bolo preto nutné kompletne vymeniť jestvujúce teleso vozovky v dĺžke viac ako 1, 5 kilometra, a hrúbke 53 centimetrov. Celkové náklady na rekonštrukciu predstavujú sumu 1 008 318, 61 Eura s DPH. Mesto Košice aktuálne realizuje v rámci akcie „Košice, rekonštrukcie pozemných komunikácií“ aj opravy ďalších vozoviek, ktoré už boli vo veľmi zlom technickom stave: Bernolákovu ulicu (0,543 km), Ázijskú triedu (1,489 km), Gemerskú (0,782 km) a Vojenskú ulicu (0,16 km), na ktoré mesto preinvestuje viac ako štyri milióny Eur bez DPH.

http://www.kosice.sk/article.php?id=17549

—————————————————————————————–

Od pondelka (18.4. 2016) bude po dohode s Krajským riaditeľstvom Policajného zboru Košice, úplne uzavretá cestná komunikácia od napojenia individuálnej bytovej výstavby „Na hore“ v Krásnej, po vstup do obce Košická Polianka. Doposiaľ sa rekonštrukcia vozovky robila za čiastočného obmedzenia dopravy, dôvodom celkovej uzávery je snaha mesta Košice o skrátenie termínu výstavby, ako aj skvalitnenie prác. Odborníci predpokladajú, že celková uzávera cesty potrvá do konca mája 2016, prístup do obce Košická Polianka bude možný len od obce Zdoba. 

http://www.kosice.sk/article.php?id=17291

——————————————————————————————

Začiatkom marca 2016 sa začali práce na generálnej oprave cesty medzi Krásnou a Košickou Poliankou. Za posledné roky sa tu realizovali len opravy jednotlivých výtlkov, no tie sa po niekoľkých mesiacoch vytvárali opäť.
Mesto opraví celý úsek až po hranicu okresu. Finančné náklady budú vyše milióna €. Spoločnosť Eurovia by mala práce ukončiť do konca mája 2016.

Updated: 25. marca 2019 — 21:11

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.