Operačné centrum – Nemocnica Šaca

K lôžkovej, 13-poschodovej budove nemocnice a 3-poschodovej komplementárnej časti, ktoré boli postavené začiatkom 70-tych rokov minulého storočia, bude napojené nové 3-poschodové operačné centrum, ktoré bude zastrešovať operačné sály, lôžkové jednotky pooperačnej intenzívnej starostlivosti a ARO s napojením na urgentný príjem. Moderná prevádzka si vyžaduje aj primerané podmienky, preto sa investor rozhodol týmto spôsobom riešiť nevyhovujúci stav dispozičného riešenia budovy komplementárnej časti, v ktorej sa nachádzajú operačné sály, ambulancie, pôrodnica a ostatné prevádzky technického zabezpečenia chodu nemocnice. Veľkým problémom je nedostatok schodíšť a výťahov, rozmiestnenie operačných sál na veľkej ploche, nevyhovujúce požiarno-bezpečnostné riešenie, prelínajú sa prevádzky s rôznym stupňom čistoty atď.

Dostavba centra je naplánovaná do roka. Predpokladaná výška investície je do 9 miliónov eur bez DPH. Potom začne rekonštrukcia komplementárnej budovy a starých operačných sál. Vznikne tam multifunkčná jednotka intenzívnej starostlivosti.

www.saca.sk

Updated: 1. apríla 2019 — 21:19

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.